Chlapec a srna  (Boy and the Deer,The)
R: Zdenek Sirový V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1962 Dr: Jiří Blažek VV: Dušan Schaffer N: Jiří Blažek S: Jiří BlažekZdenek Sirový AR: Vladislav Machala K: Jiří Šámal AK: Oldřich Řičánek Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Arch: Jaroslav Krška Ma: Bohumil Kubíček St: Antonín Štrojsa Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Alois Hrušecký (Pavel), Zuzana Burianová (Hanka, Pavlova kamarádka), Vlasta Fialová (Pavlova matka), Oldřich Vykypěl (Pavlův otec), Nataša Gollová (učitelka), L.H. Struna (lesník) Spol: zaměstnanci Státních lesůLidová myslivecká společ.v Telči Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Pavel má rád přírodu a zvířata. Toulá se po lesích, chytá ptáky a drobná zvířata a doma je dává do klecí. Někdy uteče z domova, aby mohl pozorovat starého lesníka, ve škole myslí jen na svou zálibu. Rodiče i paní učitelka jsou s ním proto nespokojeni. Matka mu dokonce chce vyhodit všechny jeho klícky a klece. Pavel je nešťastný, domnívá se, že mu nikdo nerozumí. Se svým smutkem znovu utíká do přírody a pozoruje překrásnou srnu. Chce si ji ochočit a dokázat tak všem, že jeho láska ke zvířatům není nic špatného. Večer si vypůjčí otcovu pušku a vydá se k tůňce. Srna se ocitne v hledáčku pušky. Rozčilený Pavel zmáčkne kohoutek a zvíře padne mrtvé. Zdrcený Pavel se k činu přizná a prosí za odpuštění. Spolu s kamarádkou Hankou pak vynese na vršek všechny klece a zajaté tvory pustí na svobodu.
   Pavel loves nature and animals. He wanders around woods, catching birds and small animals and putting them into cages at home. Sometimes he leaves home to observe an old gamekeeper, while at school he thinks about nothing but his hobby. Both his parents and his teacher are therefore unsatisfied with him - mother even wants to throw away all his cages. Pavel feels unhappy and thinks that nobody understands him. He again runs off to the woods with his sadness and watches a beautiful roe. He wants to tame her and thus to prove to everybody that there is nothing wrong about his love for animals. In the evening, he secretly borrows his father's gun and sets off to a small pool in the forest. The roe appears in the gun's range-finder. The upset Pavel pulls the trigger and the animal falls down to the ground, dead. The grief-stricken Pavel confesses what he has done and begs for forgiveness. With the help of his friend Hanka, he then carries all his cages up a hill and sets all the captured animals free.