Hrozné dítě  (Horrible Child)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha, 1962 Dr: Miloslav Drtílek VV: Zdeněk Novák N: Ludvík Souček S: Petr Schulhoff K: Oldřich Payer Hu: archivní St: Dana Lukešová Zv: Miroslav Letenský Akom: Petr Schulhoff kom: Dvořák Vladimír (herec) H: Josef Kemr (otec), Věra Koktová (matka), Marie Nademlejnská (babička), Vladimír Zátka (kluk Jaroušek), Karel Černoch (hlídač v parku), Ladislav Němec (Jaroušek), Ondřej Jonáš (Jaroušek) Stp: 009.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Při výchově dítěte se mohou rodiče dopouštět chyb, které někdy vedou k nervovým poruchám jako je například vegetativní neuróza. Rodiče s babičkou se rozhodnou vychovávat vytouženého chlapečka hlavně s humorem. Tatínek na miminko střídavě šišlá a střídavě mu velmi hlučně předvádí zvířátka a je dotčen, když se dítě rozpláče. Maminka s oblibou na batole vyskakuje z úkrytu a diví se, že je bázlivé a nesměje se. Jaroušek už je čtyřletý a babička ho nutí jíst polévku. Hrozí, že zavolá kominíka, a chlapec se naučí nenávidět polévku i kominíky. Melancholický hošík se v parku opírá o prolézačku a nevnímá, že ho rodiče volají. Ti přizvou na pomoc hlídače, který na dítě ochotně pouští hrůzu. Matka navštíví s chlapcem, který má tik v obličeji, zdravotní středisko. Odmítne lékařův názor, že dítě někdo straší, a uraženě opustí ordinaci. Rodiče i babička se shodnou - vždyť dítě vychovávají pouze legrací. Chlapec nafoukne papírový pytlík a vzápětí se ozve rána. Vyděšení rodiče vyskočí z křesel a babička má ve tváři tik. To dítě je opravdu hrozné!
   In bringing up a child, parents can make mistakes which sometimes result in the child having nervous disorders - for example a vegetative neurosis. Two parents and a grandmother decide to bring up a longed-for boy mainly with humour. Daddy by turns lisps at the baby and by turns very loudly impersonates various animals and feels offended when the baby bursts into tears. Mum takes delight in jumping out from a hiding place at the boy and is surprised that he is fearful and does not laugh. Little Jaroušek is now four years old and the grandmother forces him to eat soup. She threatens to call for a chimney-sweep and the boy learns to hate both soup and chimney-sweeps. One day, the melancholic boy leans against a climbing frame in a park and fails to hear his parents calling for him. They ask a park guard for help who gladly bullies the boy. The mother goes to see a doctor in a health centre with the boy who suffers from a tic in his face. She rejects the doctor's opinion that the child is probably frightened by somebody, and, offended, leaves the surgery. The parents and the grandmother agree - they do nothing but bring up the child by fun! The boy blows up a paper bag and there is a loud bang. The scared parents jump up from their armchairs and the grandmother, all of a sudden, has a tic in her face. The child is indeed horrible!