Houslista  (Violin Player,The)
R: Vít Olmer V: KF Praha, 1969 Dr: Václav BorovičkaJiří Gold VV: Petr Brada N: Vít Olmer S: Vít Olmer K: Petr Prokop Hu: Jiří Šust; archivní – František Kmoch: píseň Kolíne, Kolíne, píseň Pochod padlých revolucionářů Zp: hlasy mužské St: Ludvík Pavlíček Zv: Zbyněk Mader H: Jiří Paďour (on), Jana Šulcová (ona), Pavel Landovský (nadporučík Karban), Václav Mikota (houslista), Karel ManželJiří Samo Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   On a Ona jdou na koncert do půvabné palácové zahrady. Je krásný den a oba se zaposlouchají do tónů hudby; muž si v duchu opakuje verše, které jí napsal "Modlím se k tvým očím...". Náhle pozná v houslistovi svého kamaráda z vojny a skladba mu evokuje vzpomínky z tohoto období jejich společného života. Svěří se dívce, ale ta se zlobí, že vyrušuje. Skladba pokračuje a pokračuje i vzpomínání. Houslista nebyl moc šikovný a jednou málem zabil sebe i důstojníka při cvičení v hodu granátem. K důstojníkovi se váže i jiná vzpomínka. Mladík žádal o volno, protože mu měla přijet dívka. Důstojník měl umělecké ambice, maloval a také dělal sošky. Chtěl znát mladíkovo mínění o svých výtvorech, ale ten odpověděl vyhýbavě a důstojník mu volno nedal. Dívku znovu vyruší mladíkova slova. Ačkoliv ten odpovídal potichu jen na dotaz jiného posluchače, dívka se zvedne a nahněvaně odejde. Mladíkův doprovod odmítne.
   He and She go to a concert in a charming palace garden. It is a beautiful day and they both listen to the music; in his mind, the man repeats the verses that he wrote to her: "I pray to your eyes...". At the instant, he recognizes his friend from the military service in the violin player and the composition evokes in him all the memories from the times they spent together. He tries to tell this to the girl but she gets angry at his interruption. The concert continues and the memories go on as well. In the army, the now-violin player was not very dexterous and once almost killed himself and an officer during hand-grenade practise. There is yet another memory connected with the officer - he used to paint pictures and create small sculptures. He was eager to learn the young man's opinion on his works, but the youth responded evasively and the officer, in revenge, did not sign his leave-pass. The girl is again disturbed by the young man's words. Although this time the boy only silently responded to the question of another listener, the girl stands up and leaves in anger, refusing the young man's offer to accompany her.