Hogo fogo Homolka  (Hogo Fogo Homolka)
R: Jaroslav Papoušek V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Šebor - Bor VV: Rudolf Hájek N: Jaroslav Papoušek S: Jaroslav Papoušek TS: Jaroslav Papoušek PR: Milan Muchna AR: Marie Beránková K: Jozef Ort-Šnep AK: Antonín Mařík Hu: Karel Mareš; archivní – Ferdinand PátekR. Bauer: píseň Chválu vzdejme, ó křesťané /Maria, Maria, denice vítězná/, Karel Hašler: píseň Pětatřicátníci, lidová píseň: píseň Ó, hřebíčku zahradnický Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Karel Hašlerlidová píseň Zp: sborJosef KolbVáclav Žižka Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Eliška HofováAnna Beránková Ma: Rudolf HammerRůžena Bulíčková St: Jiřina Lukešová Zv: Milan R. Novotný Tr: Trikový ateliér FSB H: Josef Šebánek (děda Homolka), Marie Motlová (babi Marie Homolková), František Husák (Ludva, syn Homolkových), Helena Růžičková (Heduš, snacha Homolkových), Petr Forman (dvojče Péťa, vnuk Homolkových), Matěj Forman (dvojče Máťa, vnuk Homolkových), Josef Kolb (pradědeček Tonda), Josefa Pechlátová (prababička), Jiří Čutka (Francek Pertlík), Václav Žižka (František Vaněček), Karel Fridrich (majitel psa), Jiří Hálek (řidič wartburgu), Dagmar Bláhová (řidičova přítelkyně), Vladimír Krška (hostinský Venda), Růžena Pružinová (sousedka Suchánková), Jindřich ChvojkaDana Kubálková (dívka v plavkách), Brejchová Hana [dab] (hlas dívky v plavkách) Spol: členové Českého myslivec.svazuzaměstnanci Státních lesů PísekI. TomsováEva HoráznáŠtěpánka StříbrnáMiloš Červinka Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 05.03.1971 
 
   Rodina Homolkova oslavuje velkou událost: konečně si mohli koupit auto. Ihned jezdí na malé výlety na Hradčany, na letiště, a plánují větší. Radost jim pokazí dopis od prababičky. Pradědeček je na smrt nemocný a je třeba, aby se s ním přijeli rozloučit. Rozmrzelí Homolkovi proto zamíří do jihočeské vesnice, kde prarodiče žijí. Jejich špatná nálada se nezlepší ani po příjezdu do venkovského stavení. Pradědeček si vyšel nad ránem do lesa a pak na soutěž loveckých psů-norníků, babička s jejich příjezdem nepočítala a nemá jim co nabídnout k jídlu. Homolkovi přivezou z hospody aspoň buřty a pivo, pradědeček si zatím užívá s přáteli mysliveckou slavnost, popíjí a už vůbec se mu nechce umřít. Pražští Homolkovi se rozloučí s prababičkou a vracejí se domů. Cestou se ještě zastaví u rybníka, kde se babička kdysi jako dítě topila a málem by se nyní utopila znovu. Když ji ostatní členové rodiny zachraňují, ocitnou se všichni ve vodě. Pradědeček se šťastně vrací ze slavnosti a na lesní cestě zemře na mrtvici. Homolkovi propadnou atmosféře letního dne a s radostí se vrhnou do vody už bez oblečení. S příjemně chladivou vodou jako by odhodili banalitu svého života, zatímco po hrázi rybníka jede auto s mrtvým pradědečkem.
   The Homolka family celebrates a great occasion: they were finally able to buy a car. They immediately begin to drive for small trips to Hradčany, to the airport, and plan further trips. Their euphoria is spoiled by a letter from their great-grandmother. Their great-grandfather is dying and the family is expected to come along to say goodbye. The annoyed Homolkas therefore set off to the South Bohemian village where the grandparents live. Their bad mood does not improve upon their arrival to the village house - early in the morning, the grand-grandfather went for a walk to the forest and then to visit a competition of hunting terriers. The grand-grandmother did not reckon with their arrival and has no food to offer. The Homolkas bring at least some sausages and beer from the local pub while the grand-grandfather enjoys the hunter's celebration. He starts drinking and does not want to die at all any more. The Prague Homolkas say goodbye to their great-grandmother and return home. On the way, they drop by a pond where the grandmother fell in as a child and this time would almost drown again. When the rest of the family tries to save her, they all fall into the water. The great-grandfather is happily returning from the celebration and dies from a stroke on a forest path. The Homolkas succumb to the atmosphere of the beautiful summer day and cheerfully shed their clothes and jump into the water. It is as if the pleasantly cool water has washed away all the banality of their lives. At the same time, we can see the car with the dead grand-grandfather driving alongside the dike of the pond.