Hlídač  (Guard,The)
R: Ivan Renč V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Novotný - Kubala VV: Jan Balzer N: Ivan Renč S: Ivan Renč TS: Ivan Renč PR: Jan Kratochvíl AR: Žofie FuterováDagmar Švejdová K: Ivan Šlapeta DK: Richard Valenta AK: Kovář Oldřich (kamera) Hu: Luboš Fišer; archivní – lidová píseň: píseň Zahučaly hory, zahučaly lesy, píseň U studánky seděla Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová píseň Zp: Jiří Hrzán Arch: Milan Nejedlý Kost: Jaromír GálOndrej Brezovský Ma: František ČížekVlasta MatuchováVáclav Volk St: Miroslav Hájek Zv: Milan R. Novotný H: Jiří Hrzán (vězeňský dozorce Josef Vildomec), Věra Tichánková (Josefova matka), Karel Mareš (vězeň Alois Červinka), Helene Verschuur (mulatka Marie, Josefova žena), Miloš Willig (dozorce Pěnkava), Otto Ohnesorg (kostelník a švec Šalama, Mariin pě), Václav Král (ředitel věznice), Nataša Gollová (cukrářka Mašková), Jindřich Heidelberg (policista), Miloslav Novák (policista), Antonín Loužecký (vězeň Zach), Miloslav Svoboda (dozorce), Jaromír Šnajdr (vězeň Mezuna), Miloslav Horáček (elegán), Karel Bodnár (švihák), Jitka Cerhová (dámička), E. Poláchová (dámička), Pavel Paulus (Josef jako dítě na fotografii), D. Svobodová (Viola, Josefova sestra, na fotogra), A. Truneček (muž v buřince), F. Kabát (hudebník), Kabát F. st. (hudebník), V. Rejlková (hudebnice), Šulcová Jana [dab] (hlas Marie), Pleskot Jiří [dab] (hlas Šalamy) Spol: Sedláček Jan (2)Faktorová Jitka (2)Jitka Šulcová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.08.1970 
 
   Mladý dozorce vězňů Josef Vildomec se vrací po noční službě domů ke své ovdovělé matce, která je na něho velmi hrdá. Její zemřelý muž byl četník a syn získal nedávno podobné místo. Vždycky předtím než se uloží k spánku, projde se Josef se psem na opuštěné místo, a tam ho surově ztluče. K vězňům je ale laskavý a Červinkovi, který má zostřený trest půstem, podstrčí i cigarety. Starý zloděj a recidivista přesvědčí naivního Vildomce o své nevině a ten se ho ke své škodě zastává. Mladík se za dlouhých služeb oddává snění a nad obrázkem majáku si představuje, že je jeho statečným a obětavým hlídačem. Pak si Josef namluví schovanku místního kostelníka, mulatku Marii, a vezme si ji za ženu. Matka na snachu žárlí. Červinka využije situace a při Vildomcově službě uprchne. A nejenom to. Ukryje se v blízkostí jeho domu a svede jeho Marii. Namluví jí, že je Josef surovec, který týrá vězně. Snadno ji přesvědčí, když jí z úkrytu ukáže Vildomce mlátícího psa. Marie uprchne s kriminálníkem, který ještě před útěkem zdemoluje zařízení domu. Josef Vildomec se naráz změní. Roztrhá obrázek majáku a začne týrat vězně po vzoru svých kolegů. Jen psa už netýrá, ale naopak rozmazluje.
   A young prison guard, Josef Vildomec, returns home from the night shift to his widowed mother, who is very proud of him. Her deceased husband was a gendarme and the son recently found a similar job. Every night before bedtime, Josef walks with his dog to an abandoned place and there severely beats the animal. To the prisoners, however, he behaves kindly and even gives some cigarettes to prisoner Červinka, who is in close confinement without food. The old thief and recidivist makes the naive Vildomec believe in his innocence and Vildomec begins to advocate him to his own cost. The young man indulges in day-dreaming during the long shifts and, over a picture of a lighthouse, imagines himself as its courageous and devoted watchman. Then he begins to court the foster daughter of the sexton of the local small church, mulatto Marie, and marries her. The mother is jealous of her daughter-in-law. Červinka rises to the occasion and escapes during Vildomec's shift. And not only that. He hides close to his house and seduces his Marie. He tells her that Josef is a brute and tortures the prisoners. He easily manages to convince her when he shows her from his shelter how Vildomec beats the dog. Marie flees with the criminal who, before their escape, destroys the house facilities. Josef Vildomec then instantly changes. He tears off the picture of the lighthouse and begins to torture the prisoners after the example of his colleagues. He, however, stops torturing his dog and, on the contrary, begins to pamper him.