Happy end  (Happy End)
R: Oldřich Lipský V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Miloš Stejskal N: Miloš MacourekOldřich Lipský S: Miloš MacourekOldřich Lipský TS: Miloš MacourekOldřich Lipský PR: Tomáš Svoboda AR: Eliška ŠtíbrováZdenka Karlovská K: Vladimír Novotný DK: Miloš Petrolín Hu: Vlastimil Hála Arch: Karel Škvor Kost: Pištěk Theodor ml.František ZapletalEva Lackingerová Ma: Otakar Košťál St: Miroslav Hájek Zv: Josef Vlček H: Vladimír Menšík (řezník Bedřich Frydrych), Jaroslava Obermaierová (Julie, Bedřichova manželka), Josef Abrhám (Jan Ptáček, Juliin milenec), Bohuš Záhorský (rada, Bedřichův tchán), Stella Zázvorková (tchyně), Jiří Steimar (soudce), Martin Růžek (žalobce), Bedřich Prokoš (kněz), Josef Hlinomaz (komisař), Jaroslav Štercl (strážník), Helena Růžičková (aranžérka Anežka), Mirko Musil (dozorce), Lubomír Bryg (pokladník), Lena Birková (Zajícová), Alena Bradáčová (švagrová), Čech Vladimír (herec) (kat), Valtr Levý (kat), Petr Sedlák (kat), Lubomír Kostelka (vrchní číšník), Stanislav Litera (brýlatý úředník), Oldřich Lukeš (advokát), Miloš Macourek (lékař), Viktor Očásek (úředník), Oldřich Velen (lékař), Jan Maška (dětský lékař), Ilona Cicvárková (vnučka), Jiřina Hautová (příbuzná), Milena Jandová (sestřenice), Jiří Kasík (dubl za Menšíka), Vojtěch Kheck (ujec), Milan Kindl (mlékař), Josef Krameš (kouzelník a polykač ohně), Ivan Kraus (synovec), Jan Kraus (synovec), Kateřina Krausová (neteř), Otakar Kuttner (Karel), Ladislav Gzela (strýček), Vlastimila Vlková (teta), Jan Fleischer (bratranec), Karel Mikuláštík (rada), Jan Obrda (dozorce u soudu), Jan Odl (číšník v kabaretu), Marie Popelková (příbuzná), Rödr Otakar JUDr. (předseda poroty), Helena Rychterová (neteř), Jan Sieber (rada), Jiří Sýkora (synovec), Ela Šilarová (porodní bába), Václav Štekl (řidič nákladního auta), Jan Teplý (úředník ve vězení), Jaroslav Tomsa (policista), Rudolf Veselý (policista), Soňa Zborníková (striptérka) Spol: Hana KozlováJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.09.1967 
 
   Ostří gilotiny oddělí odsouzencovu hlavu od trupu, ale vzápětí hlava přiskočí k tělu a řezník Bedřich Frydrych oživne. S temperamentem vypráví "pozpátku" svůj příběh a vrací se k událostem předcházejícím popravě - až k dramatickému seznámení se svou budoucí manželkou Julií. - V procesu je Bedřich odsouzen k trestu smrti za vraždu své ženy. Byl dopaden strážníkem, když přenášel v kufru její rozčtvrcené tělo. Následující sekvence zachycuje postupem zpětného chodu kamery uvedení těla manželky do původního stavu a děj pokračuje k výchozí situaci Bedřichova životního příběhu. Žije spokojeně s Julií, ale z divoké žárlivé scény vyplyne, že Julie je mu nevěrná. Bedřich vypátrá milence své ženy, jakéhosi pana Ptáčka, kterého hrdinsky zachránil před utonutím, když byli s Julií u moře na svatební cestě. Sňatku s Julií předchází rozchod Bedřicha s milenkou. Přestože Juliina matka se svatbou souhlasí, dívka se pokusí o sebevraždu. Děj spěje k začátku příběhu, ve kterém dojde k seznámení Julie s Bedřichem, který ji při požáru zachránil z plamenů. Ve filmu to však vypadá tak, že Bedřich hodí Julii do ohně, sestoupí se žebříku a políbením bývalé milenky dosáhne vytouženého happyendu.
   The edge of the guillotine separates the condemned man's head from his trunk, but the head immediately jumps back and unites with the body and the butcher Bedřich Frydrych comes back to life. With a good deal of temperament, he begins to tell his story "backwards" and returns to the events preceding his execution - as far back as to his dramatic first meeting with his future wife Julie. - At the court, Bedřich is sentenced to death for the murder of his wife. He was caught by a constable, while he was carrying her quartered body in a suitcase. The following sequence describes - through running the camera backwards - the "assembly" of his wife's body into its original state and the story continues to the beginning of Bedřich's life. He lives comfortably with Julie but a wild jealous scene reveals that Julie is unfaithful to him. Bedřich searches out his wife's lover, a Mr Ptáček whom he had heroically saved from drowning during their honeymoon by the sea. Bedřich's marriage with Julie is preceded by his split with his lover. Although Julie's mother agrees with the wedding, the girl attempts to commit suicide. The story goes back to the beginning, to the first acquaintance of Bedřich with Julie, who saves Julie from a fire. In the film, however, it looks as if Bedřich threw Julie into the fire; then he descends the ladder and, by kissing the hand of his former lover, attains a happy end.