Handlíři  (Wranglers)
R: Zdenek Sirový V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Šebor - Bor VV: Rudolf Fencl N: Jan KozákJiří Procházka S: Jan KozákJiří ProcházkaZdenek Sirový TS: Zdenek Sirový PR: Pavel Mertl AR: Zdena Štekrová K: Josef Střecha DK: Jiří ŠámalMiloš Petrolín AK: Rudolf Blaháček Hu: Zdeněk Liška; archivní – Jaromír Vejvoda: píseň Škoda lásky Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Škvor Kost: Marie JindrováNita Romanečová Ma: Otakar KošťálVáclav VolkMiroslava Miškovská St: Miroslav Hájek Zv: Miloš AlsterBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Vítězslav Vejražka (předseda JZD Bohumil Došek), Jarmila Krulišová (Anička, Doškova žena), Jaroslav Vízner (Jarda, syn Doškových), Vlasta Matulová (předsedkyně JZD Božena Fialková), Iva Janžurová (Dáša, dcera Fialkové), Josef Hlinomaz (řidič Josef Čermák), Ludmila Roubíková (Čermáková žena), Ladislav Křiváček (traktorista Milda, syn Čermákových), Michaela Lohniská (Jana, dcera Čermákových), Božena Böhmová (účetní Julie Hroudová), Jaroslav Moučka (kovář Hrouda, muž Hroudové), František Derfler (traktorista Honza, syn Hroudových), Josef Bek (tajemník ONV Čihák), Eman Fiala (skladník zemědělských strojů), František Šlégr (družstevník Kohout), L.H. Struna (předseda ZO KSČ Kadlec), Luba Skořepová (družstevnice Lojzka), Miloš Velínský (družstevník Tropš), Ladislav Kazda (vedoucí lomu Vižďura), Helena Kotoučová (družstevnice z Račiněvsi), Josef Steigl (nákupčí), Pavel Bártl (mladý úředník), Petra Havlínová (Alena), František Miroslav Doubrava (televizní redaktor), Václav Kaňkovský (hostinský Karel), Blažena Slavíčková (Kadlecová), Marta Májová (Kohoutova žena), Helena Růžičková (družstevnice), M. Žák (lamač) Spol: Státní statek Nový KnínJan KňákalJitka Šulcová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 31.01.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Zemědělské družstvo Hořičky pod vedením Bohumila Doška prosperuje. Navíc patří družstvu kamenolom, z něhož plynou rovněž slušné příjmy. Sousední družstvo v Račiněvsi má naopak velké problémy. Většina mužů odešla za prací do továrny a předsedkyně Fialková může spoléhat jen na ženy a starce. O masopustní tancovačce požádá Fialková Doška o pomoc a ten ji přislíbí. Zemědělskému referentu na ONV nabídne, aby traktor, určený pro jeho družstvo, byl dodán do Račiněvsi. Za tuto službu požaduje od Fialkové, aby mu odprodala čtyři páry koní. Fialková souhlasí, netuší však, že Došek hodlá prodat koně do Holandska a tak na pomoci vydělat. Na jaře se Račiněves dostane do velmi svízelné situace. Koně už nemají a traktor dostal zase Došek, který byl navržen na Řád práce. Fialková si stěžuje na příslušných úřadech, ale neuspěje. Doškův čin však vyvolá kritiku u členů jeho vlastního družstva. Došek se nejprve urazí, ale pak v sobě překoná zbytky starého selského handlířství a uzná, že nejednal správně. S jeho souhlasem jedou hořičtí na pomoc račiněvským.
   The agricultural cooperative Hořičky, headed by Bohumil Došek, prospers. Moreover, the cooperative owns a stone pit which also generates a decent income. The neighbouring cooperative in Račiněves, on the contrary, faces great problems. Most of the village men left to work in the factory and the only people whom the cooperative's chairman, Fialková, can rely on, are the women and the elderly villagers. During the Shrovetide hop, Fialková asks Došek for help and he promises it. He suggests the agricultural officer at the District National Committee to provide the tractor which was originally intended for his cooperative to Račiněves and then asks Fialková to sell him four pairs of horses to pay off the favour. Fialková agrees but has no idea that Došek is going to sell the horses to the Netherlands, and thus to profit on his help. In spring, Račiněves runs into rather troublesome situation. They have neither the horses nor the tractor, since it was again provided to Došek, who has been nominated for the Order of Labour. Fialková complains to the authorities but without result. Došek's behaviour, however, raises criticism from the members of his own cooperative. Došek first feels offended but then overcomes the remains of the old peasant bargaining left in him and admits he did not behave correctly. With his agreement, the people of Hořičky set off to help the Račiněves cooperative.