Hadrníčci  (Rag Puppets)
R: František Škapa V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1962 VV: Zdeněk Stibor N: Jiří Blažek S: Jiří Blažek AR: Magda Sirová K: Jaromír Šofr AK: Arne Parduba Hu: Milivoj Uzelac; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jaroslav Krška St: Antonín Štrojsa Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Zdenka Hradská H: Zdenka Charvátová (Zdena /nejstarší/), Anežka Figurová (Anela /světlovlasá/), Josefa Nováková (Jožka /s culíky/), Jindra Kalousová (Jindra /tmavovlasá/), Anna Doležalová (Anička /brýlatá/), Miroslava Doležalová (Mirečka, sestra Aničky), Michal Hečko (Michal), František Pazdera (Michalův kamarád), Petr Skarke (mladík na ulici) Stp: 017.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Pětice dospívajících dívek z Uherského Hradiště se pravidelně setkává po vyučování a nacvičuje různé pohádky s maňásky. S Aničkou vždy přichází její malá sestra Mirka, kterou má na starosti. Dívky si samy vyrábějí maňásky z papíru a hadříků, a proto svému souboru říkají "Hadrníčci". Zdena, nejstarší ze skupiny, je trochu nafoukaná. Všechno kritizuje, ale sama je pohodlná a hašteřivá. Jednoho dne je soubor pozván k vystoupení v novém kulturním domě v Šumicích. Zdeně se to ale nehodí, domluvila si na stejné odpoledne schůzku s chlapcem. Ostatní jsou rozhodnuty se bez ní obejít, ale Zdena si to rozmyslí a do autobusu, kde už sedí celý soubor, v poslední chvíli naskočí. Hlediště plné malých dětí je pohádkami nadšeno a potleskem si vyžádá několik přídavků. Děvčatům kvůli tomu ujede autobus. Blíží se večer a Zdeně se podaří stopnout nákladní auto, které naloží dívky i jejich dekorace a kufr s maňásky, a odveze je domů. Nadšené dívky se vesele loučí, protože Zdeně už dávno odpustily.
   Five adolescent girls from Uherské Hradiště regularly meet after school and rehearse various puppet fairytales. Anička is always accompanied by her little sister Mirka, whom she takes care of. The girls make puppets of paper and pieces of rag, and thus call their ensemble "Rag Puppets." Zdena, the oldest in the group, is a bit conceited, criticizing everything while also lazy and quarrelsome. One day, the ensemble is invited to perform in the new cultural house in Šumice. This, however, does not suit Zdena's plans, for she had arranged a date with a boy. The other girls decide to perform without her but Zdena changes her mind and, at the last moment, jumps aboard the bus where the whole ensemble is already sitting. The auditorium is full of little children. They love the fairytales and applaud for several encores. The girls thus miss their bus. Evening is coming and Zdena manages to catch a lorry, which loads the girls, their decorations and the suitcase with the puppets and takes them home. The enthusiastic girls say good-bye to each other cheerfully, for they have long forgiven Zdena.