Fádní odpoledne  (Dull Afternoon, A)
R: Ivan Passer V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šmída - Fikar VV: František Sandr N: povídka Fádní odpoledne ze sbírky Perlička na dně S: Bohumil HrabalIvan Passer TS: Ivan Passer PR: Květa Ondráková AR: Zdenka KarlovskáZdenka Petřková K: Jaroslav Kučera DK: Miroslav Ondříček Hu: archivní – píseň Mě na světě nic netěší, píseň Vyšel měsíček, vyšel u lesa Zp: sbor ženský Arch: Oldřich Bosák St: Miroslav Hájek Zv: Blažej Bernard H: Jan TožičkaKamila TurkováLeopold SmolíkMiloš KončickýJosef VaništaOta HurychBohumil Hrabal Spol: Bohumil NovýKarel KovářVáclav Kliegel Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   V letním nedělním odpoledni sedí v hospodě starší muž. U jiného stolu hrají čtyři dámy v letech karty a polohlasem si zpívají. Hostinského pohoršuje mladík, který si poroučí pivo za pivem jen pohybem ruky, kouří jednu cigaretu za druhou a přitom neodtrhne oči od knihy s názvem Když vyjí vlci. Parta fotbalových fanoušků se přišla posilnit před utkáním a starší muž s nimi odmítne jít na stadion, protože má strach o své nemocné srdce. S kastrolem kyselého zelí přichází bývalý hráč fotbalu a zapřádá hovor o dávných sportovních hvězdách. Mladík platí útratu a velmi rozčílí hostinského, když si odmítnutým spropitným - papírovou tříkorunou - zapálí cigaretu. Muž se zelím je okouzlen elegantně oblečenou ženu, která se prochází na ulici před hospodou. Neveselý příchod naštvaných fanoušků vypovídá o výsledku utkání. Starší muž chce spolknout prášek na srdce, ale ruka mu klesne a jeho oči hledí do prázdna. Elegantní žena kráčí přes pole a za ní jde jako hypnotizován muž se zelím.
   An elderly man sits in a pub on a summer Sunday afternoon. At another table, four middle-aged ladies play cards and sing to themselves in a low voice. The publican is scandalized by a young man who keeps ordering one beer after another just by waving his hand, and chain-smokes without for a moment taking his eyes off a book entitled When Wolves Howl. A bunch of football fans comes to brace themselves with a drink and the elderly man refuse their offer to join them at the stadium because he fears for his weak heart. An ex-football player arrives with a casserole of pickled cabbage and starts to chat about long forgotten sport stars. The young man pays his bill and infuriates the publican by using a three-crown paper note - a refused tip - to light up his cigarette. The man with the cabbage is mesmerised by an elegantly dressed woman taking a walk on the street in front of the pub. The gloomy return of the football fans shows the results of the game. The elderly man want to take his medicine but his arm drops and his eyes remain staring out into nowhere. The elegant woman walks across the field, and the man with the cabbage follows her, like hypnotized.