Fabricius a Zuzana (Robick a Zuzana) /Pražské noci/  (Fabricius and Zuzana (Robick and Zuzana) /Prague Nights/)
R: Miloš Makovec V: 1968 VV: Josef Ouzký N: Jiří Brdečka S: Miloš MakovecJiří BrdečkaVratislav Blažek PR: Jan Mimra AR: Robert VacíkLenka Němečková K: Rudolf Milič DK: Milič Rudolf ml. Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Škvor Kost: Olga DimitrovováHelena VondruškováJiřina Drvotová Ma: Otakar KošťálJiřina BissingerováKarel Konrád St: Antonín Zelenka Zv: Pavel Jelínek H: Milena Dvorská (Zuzana), Miloš Kopecký (cizinec Willy Fabricius), Jiří Hrzán (řidič Václav), Milena Zahrynowská (recepční Kovářová), Květa Fialová (dáma v saabu), Nataša Gollová (tlumočnice), Milan Neděla (vrátný v hotelu), Zdeněk Dítě (pán), Jindřich Heidelberg (pán), Jiří Tomek (pán), M. Kociánová (servírka) Spol: Jolana BajtkováEliška ŠvarcováJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Rámcová povídka je příběhem cizince Fabricia, který chce po obchodním jednání strávit noc se ženou. Uprostřed noci potká na Staroměstském náměstí krásnou Zuzanu, kterou zpovzdálí doprovází ve starém luxusním automobilu řidič Václav. Fabricius je mladou ženou okouzlen a lehkovážně jí vyznává lásku. Procházka noční Prahou je přivede na židovský hřbitov. Zuzana trvá na tom, že bude Fabriciovi vyprávět příběh o golemovi. Před dotěrným Václavem dvojice uprchne do cizincova hotelového pokoje. Tady je muž nucen vyslechnout další příběh, tentokrát o střevíčkách, které si v době hladu nechala vyrobit z chleba zhýčkaná šlechtična. Noc pokročila a Zuzana vypráví Fabriciovi poslední příběh. Krásná hostinská, která kdysi trávila své nápadníky, aby je mohla okrást, byla prokleta. Každých sto devadesát let se vrací, aby nalezla muže, který ji políbí z upřímné lásky a tím ji i jejího sluhu osvobodí. Fabricius varování nepochopí. Poté, co Zuzanu políbí vášnivě, ale bez lásky, je nucen zaujmout Václavovo místo.
   The film revolves around the story of Fabricius, a foreign businessman who wants to spend the night with a woman after a business meeting. In the middle of the night, at the Old Town Square, he meets the beautiful Zuzana, who is followed in the distance by her driver Václav driving a luxurious car. Fabricius is captivated by the young woman and carelessly confesses love to her. Their night walk through Prague takes them to the Jewish cemetery. Zuzana insists on telling Fabricius the story of the Golem. The couple goes to the man's hotel room to escape the intrusive Václav. Here, the man is forced to hear another story, this time about shoes made of bread that a coddled noblewoman ordered for herself at a time of famine. In the small hours of the next morning, Zuzana tells Fabricius her last story. Long ago, a beautiful woman innkeeper was cursed for poisoning and robbing her suitors. Every one hundred and ninety years, she must return and search for a man willing to kiss her out of pure love, thus freeing her and her servant. Fabricius fails to understand her warning. When he kisses Zuzana passionately but without love, he is compelled to take Václav's place.