Ecce homo Homolka  (Ecce Homo Homolka)
R: Jaroslav Papoušek V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Šebor - Bor Dr: Václav Šašek VV: Rudolf Hájek N: Jaroslav Papoušek S: Jaroslav Papoušek TS: Jaroslav Papoušek PR: Milan Muchna AR: Helena Pokorná K: Jozef Ort-Šnep DK: Pavel Dosoudil AK: Jiří Zavřel Hu: Karel Mareš; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Symfonie č.9 d moll (Óda na radost), píseň Lásko, bože, lásko Nahr: FISYO, skupina Rudolfa Rokla Dir: Štěpán Koníček Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Ludmila KaválkováZdena Vilímovská Ma: Rudolf HammerJiří BudínMarie Machová St: Jiřina Lukešová Zv: Adolf Böhm H: Josef Šebánek (děda Homolka), Marie Motlová (babi Homolková), František Husák (Ludva, syn Homolkových), Helena Růžičková (Heduš, snacha Homolkových), Petr Forman (dvojče Péťa, vnuk Homolkových), Matěj Forman (dvojče Máťa, vnuk Homolkových), Yvonne Kodoňová (Pavlínka), Miroslav Jelínek (Jirka), Jiří Dědík (muž v aerovce), Růžena Pružinová (sousedka Suchánková), Karel Fridrich (muž v okně), Julie Kučerová-Nezavdalová (brýlatá stařenka v lese) Spol: Dagmar ŠevčíkováEva HoráznáMiloš Červinka Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.03.1970 
 
   Je krásná letní neděle a Homolkovi jsou na výletě v lese nedaleko Prahy. Děda s babi se uvelebí v trávě, jejich syn Ludva dovádí se synky-dvojčaty v potoce a korpulentní snacha Heduš tančí mezi stromy, zatímco se ve vodě chladí pivo. V nedalekém mlází se muchlují mladí milenci. Ženský hlas volající o pomoc přeruší idylu a les urychleně opouštějí doposud neviditelné houfy lidí. Homolkovi se vrátí do pražského bytu, který obývají společně. Oběd, který by v lese byl lahůdkou, je doma poněkud improvizovaný. Babi, dvojčata a Heduš se vydají do Chuchle na závody koníčků. Děda se chystá na fotbal a Ludva, který si na Heduš tuto mužskou zábavu zatím "nevydobyl", je přinucen k vycházce s rodinou. V Chuchli se u stánku opije a následky jsou tristní. Kocovinou zmožený Ludva je svědkem i účastníkem spousty nešťastných hádek a vyřizování si křivd mezi členy rodiny. Televize nefunguje, a tak jsou odkázáni sami na sebe. Děda potěšený fotbalem ztrácí náladu poté, co je přinucen ustlat manželskou postel, kterou rozházel. Babi spálí na uhel řízky, které smaží k večeři. Neděle končí. Heduš pláče, že je tlustá a nešťastná, babi pro totéž a muži jsou nešťastní, že se špatně oženili. Oba páry pak tančí na Beethovenovu Ódu na radost, která zazní z rozhlasu.
   It is a beautiful Sunday and the Homolka family are having a picnic in a forest not far from Prague. The grandfather and grandmother have settled comfortably in the grass, their son Ludva romps about in the river with his two young twin sons and his podgy wife Heduš dances among the trees, while the beer gets cooled in the water. A young couple embrace in the nearby bushes. A voice of a woman calling for help disturbs the idyll. Masses of people, unnoticed until now, begin to leave the forest in haste. The Homolka family returns to their shared flat in Prague. The meal, which would have been delicious in the forest, seems somewhat improvised at home. The grandmother, twins and Heduš set off for Chuchle to watch horse races. The grandfather gets ready to watch a game of football and Ludva, who could not persuade Heduš to join him in watching this "male" game, is forced to join his family on their excursion. He gets drunk at a stand in Chuchle and this has terrible consequences. Exhausted by the hangover, Ludva becomes a witness and co-conspirator in a number of disastrous squabbles and settling of wrongdoings among the members of his family. Their TV set breaks down, and the family is left to its own resources. The grandfather has to make the double bed after he has messed it up, and this ruins his high spirits after the football. The grandmother burns the steaks she was frying for dinner black. The Sunday is over. Heduš cries because she is fat and unhappy, the grandmother joins in, and the men are miserable to have made such failures of their marriages. The two couples finally dance to Beethoven's Ode to Joy, which is heard on the radio.