Dům ztracených duší  (House of Lost Souls,The)
R: Jiří Hanibal V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra Kalábová VV: Eliška Nejedlá N: Pavel Hejcman S: Pavel HejcmanJiří Hanibal TS: Jiří Hanibal PR: Ota Koval AR: Karel KovářMarta Kunstová K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Evžen Illín; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Eva Olmerová Arch: Milan Nejedlý Kost: Jan KropáčekAnna Beránková Ma: Stanislav PetřekRudolf BunešVěra Kotlanová St: Zdeněk Stehlík Zv: Ladislav Hausdorf Op: Menoušek Josef pplk.Prokůpek Josef doc.MUDr.Souček Zbyněk MUDr. H: Jiří Adamíra (kapitán SNB Havel), Miroslav Zounar (poručík SNB Mareš), Jana Štěpánková (úřednice Alena Rýdlová), Alexandra Myšková (sestra Filiberta vl.jm. Anna Václa), Jiřina Jirásková (MUDr.Radka Dvořáková), Radoslav Brzobohatý (MUDr.Jan Kolář), Josef Bláha (primář MUDr.Holý), Jan Jánský (ošetřovatel Werner), Stanislav Litera (pacient Josef Kozdera zvaný Kazate), Karel Dellapina (správce garáží), Eva Kubešová (Marta Holá, primářova žena), Ota Sklenčka (policejní lékař), Vladimír Menšík (praporčík VB Skořepa), Milan Riehs (kunsthistorik), Jiří Cimický (pacient Beneš), Jiří Kostka (hajný Pešek), Jana Marková (Irena Schwarzová), Jiří Fuchs (pacient Beránek), Stanislava Bartošová (dívka z archivu), Eva Schneiderová (sestra Vaňková), Jan Kotva (Irenin přítel), Antonín Kryl (řidič) Spol: Elena StrupkováMarta StrangmüllerováMiloslava VojnováJiří Hlupý Stp: 085.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.10.1967 
 
   Uprchlý pacient psychiatrické léčebny Franz Moose je nalezen zastřelený v lese. Kapitán Havel a poručík Mareš v průběhu šetření jen zvolna pronikají do spletitého případu. Z výpovědí zaměstnanců se Havel dozví, že Moose byl po válce postaven před soud pro válečné zločiny, ale nakonec byl poslán do ústavu. Tam sdílel pokoj s Kozderou, maloval a několikrát se pokusil o útěk. Občas ho navštívil německý občan Gebauer. Havel chce vyslechnout Kozderu, ale než k tomu dojde, je nešťastný pacient zavražděn. Zkoumání Moosových obrazů dovede Bezpečnost na Zlatou louku v lese, kde příslušníci objeví ve skále vzácné obrazy, které zde zřejmě ukryl Moose. Havlovi a jeho spolupracovníkům se podaří nalézt stopu Ute, jejíž portrét byl v Moosově pokoji. Ute však již dávno zemřela, ale její dcera Irena poskytne vyšetřovatelům fotografii, na níž je také ošetřovatel Werner z léčebny. A to je zřejmě Moosův komplic, který se zbavil nepohodlného společníka. Po návratu do ústavu však naleznou Wernera otráveného adrenalinem. Zdá se, že případ je uzavřen, ale ozve se pan Gebauer, který chce pozůstalost po Moosovi. Navrhuje schůzku v Karlově Studánce. Havel nastraží léčku, do níž má padnout český zájemce o obrazy a původce zločinu. Na setkání přijde Alena Rýdlová, vedoucí ústavní administrativy.
   Escaped inmate of a mental home Franz Moose has been found shot dead in the forest. In the course of their investigation, District Commander Havel and Lieutenant Mareš slowly work their way through the complicated case. Havel learns from the employees' testimonies that Moose was facing trial for war crimes before he was finally sent to the hospital. There he shared his room with Kozdera, spent his time painting, and made several attempts to escape. Sometimes he was visited by a German citizen named Gebauer. Havel wants to interrogate Kozdera but the unfortunate patient gets killed before he can do so. After examining Moose's pictures, police are led to a spot in the forest, the Golden Meadow, where they discover valuable paintings, obviously hidden there by Moose. Havel and his colleagues manage to trace Ute, whose portrait they find in Moose's room. However, Ute has died long ago; her daughter Irena gives the investigators a photograph that also shows Werner, the male nurse from the hospital. It is now obvious that he was Moose's accomplice, and that he got rid of his unwanted partner in crime. When they return to the hospital, however, they find Werner poisoned by adrenaline. It seems that the case is closed but then there is a call from Mr Gebauer, requesting the inheritance left by Moose. He suggests a meeting at the Karlova Studánka spa. Havel lays a trap for the prospective Czech buyer of the paintings and the instigator of the crime. It is Alena Rýdlová, head of the hospital administration, who arrives at the meeting.