Dům radosti /Perličky na dně/  (House of Joy, The /Pearls at the Bottom/)
R: Evald Schorm V: 1965 Dr: Václav Nývlt VV: František Sandr N: povídka Bambini di Praga ze sbírky Pábitelé S: Evald SchormBohumil Hrabal TS: Evald Schorm PR: Květa Ondráková AR: Zdenka PetřkováZdenka Karlovská K: Jaroslav Kučera DK: Miroslav Ondříček AK: Vladimír Zajíc Hu: Jan Klusák; archivní – lidová píseň: píseň Stavěli tesaři zedníkům lešení T: lidová píseň Zp: Václav Žák Arch: Oldřich Okáč Kost: Marta Bártová Ma: František Novotný St: Jiřina LukešováMiroslav Hájek Zv: Blažej Bernard H: Josefa Pechlátová (matka), Václav Žák (malíř), Vyskočil Ivan dr. (agent pojišťovny), Antonín Pokorný (agent pojišťovny) Spol: Růžena NovákováJitka ŠulcováEva HoráznáBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Dva pojišťovací agenti přijdou do domu, kde žije stařenka a její syn, jehož povoláním je zpracovávání kůží domácích zvířat, ale láskou a posláním malování naivistických obrazů. Svérázný malíř tvrdí, že umění je v něm jako v koze. Jedna napůl stažená právě visí v chodbě. Celý dům je zvenčí i uvnitř téměř do posledního místa pomalován ostře barevnými kresbami, jejichž náměty nachází tvůrce ve svých snech. Jeden z agentů se snaží malíře pojistit a mele neustále své formulky, zatímco druhý agent zapomněl na své poslání, nadšeně si prohlíží obrázky a zasypává malíře dotazy. Stará malířova matka jakékoliv pojišťování zakáže a roztrhá i formuláře. Vzpomíná na jediné prodané dílo, kterým byl plechový Kristus, umístěný na křižovatce dvou silnic. Ohromení řidiči však způsobili tolik havárií, že pestře malovaný svatý musel být odstraněn. Neúspěšní agenti odcházejí a malíř s maminkou pokračují na lešení v malování posledního volného místa.
   Two insurance agents visit a house inhabited by a very old lady and her son, whose occupation is to process the skins of domestic animals, but his love and mission is to paint naivist pictures. The peculiar painter claims that the arts are embedded within him like within a goat. One animal of that kind, half-skinned, is just hanging in the corridor. The whole house, from the outside as well as from the inside, is covered almost to the last spot by pictures rendered in sharp colours, the subjects of which the artist finds in his dreams. One of the agents struggles hard to insure the painter, grinding out his formulas, while the other forgets about his mission, enthusiastically looking at the pictures and flooding the painter with questions. The painter's old mother bans any insurance and even tears up the questionnaires. She recalls the only work that was sold - a Christ rendered in sheet metal situated at the crossroad of two roads. The stunned drivers, however, caused so many car crashes that the many-coloured saint had to be removed. The unsuccessful agents leave and the painter and his mother climb up to the scaffolding to go on with their work - covering the remaining free space with their paintings.