Don Juan 68  (Don Juan 68)
R: Jaromil Jireš V: KF Praha/Dokumentární film, 1968 Dr: Karel Maršálek VV: Petr Brada N: Jaromil Jireš S: Jaromil Jireš K: Jozef Ort-Šnep Hu: Jiří Šust; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Česká píseň Nahr: Česká filharmonie, Kühnův smíšený sbor St: Vlasta Styblíková Zv: Benjamin AstrugZbyněk Mader H: Vladimír Slavkovský (Drobný), Vladimír Branislav (reportér) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Televizní reportér navštívil úředníka pana Drobného, který odpovídá na seznamovací inzeráty a dává si schůzky se spoustou žen. Při některých setkáních byl pan Drobný tajně filmován a byly dokonce nahrány i jeho rozhovory. Drobný není příliš kurážný ani obratný ve společenském styku a nevybral si tu pravou ani mezi třemi stovkami žen, se kterými se podle svého odhadu setkal. Dopisy žen má roztříděné podle jejich rodinného stavu: rozvedené, svobodné a vdovy. Na schůzky si bere kravatu podle věku ženy a také jejího bydliště: pro ženy z venkova má barevnější vzory. Reportérovo vyptávání přestane pana Drobného těšit, takže si oblékne pyžamo a ulehne do postele zády ke kameře. Zřejmě ve snu si představuje louku a sebe sedícího uprostřed u stolu. Ze všech stran se sbíhají ženy v různých kostýmech a krojích a všechny ho krmí, hladí a obskakují.
   A television reporter visits Mr Drobný, an office clerk who answers personal advertisements and dates scores of women. Mr Drobný has been filmed in secret at some of these meetings and even his conversations have been recorded. Mr Drobný is not particularly venturesome or witty in social contact and has not managed to choose the Miss Right even from among an estimated three hundred women that he has dated so far. He archives the women's letters according to their marital status: divorced, single and widows. He chooses his neckties according to the age of the particular woman he dates, and also according to where they live: he wears more colourful patterns for those who come from the countryside. The reporter's questions no longer amuse Mr Drobný, who puts on his pyjamas and goes to bed, turning his back to the camera. In his dream, he sees himself seated at a table at the heart of a meadow. Women wearing different kinds of modern and folk costume gather from all sides and they all feed, caress and wait on him.