Dobrá rada je nad zlato  (Good Advice Is Better Than Gold)
R: Milan Růžička V: Československý armádní film, 1964 VV: Miloslav Jílovec N: Milan Růžička S: Milan Růžička K: Ivan Koudelka AK: Vlastimil Malaska Hu: Jiří Šust; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen St: Vlasta Plotěná Zv: Karel Cajthaml kom: Darek Vostřel H: Vladimír Menšík (mazák), Vladimír Hrubý (vojín), Jan Libíček (vojín), Jiří Menzel (vojín) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Příběh nástupu nováčků do vojenské posádky doprovází ironický komentář. Tři noví vojíni narazí na zkušeného vojáka - mazáka, který poslechne pokynů komentáře a svoji domnělou převahu si náležitě užívá. Mazák budí nováčky a nutí je opakovaně se oblékat a nasazovat si plynovou masku. Tlustého nováčka nutí zkušený voják šplhat na lano, nováčka-intelektuála přiměje opakovaně drhnout dávno umytou podlahu. Když se mu zdá, že nad ním má vojín intelektuální převahu, přinutí ho při výcviku plazit se hlubokou louží. Vojáci jsou už po čase zkušenější a nedají si všechno líbit, eventuálně mazákovi leccos oplatí. Ten je raději pozve na pivo, ale jediný, kdo se opije do němoty, je on sám. Uplynul rok a z bývalých nováčků jsou rovněž mazáci.
   The story of new recruits joining a military garrison is accompanied by ironic commentary. Three fresh conscripts come across an experienced soldier - an old sweat, who obeys the orders of the commentary and duly enjoys his supposed superiority. He wakes the privates and forces them repeatedly to change into their clothes and put on gas masks. The experienced soldier forces the fat private to climb a rope, and orders the private-intellectual time and again to wash a floor that is already more than clean. Whenever he feels that the man is intellectually superior to him, he forces him to crawl across a deep puddle during the training. After time, the soldiers become more experienced. They are no longer ready to put up with everything and, finally, occasionally get their revenge. The sweat decides that the best plan is to invite them for a beer but he is the only one who finally gets blind drunk. A year passed by and the privates have become old sweats too.