Déšť  (Rain)
R: Juraj Jakubisko V: KF Praha, 1965 Dr: Václav BorovičkaJiří Gold VV: Antonín VaněkJiří Kaukuš N: Juraj Jakubisko S: Juraj JakubiskoJaroslav Učeň K: Igor Luther Hu: archivní /Kuba Miloslav/ Kost: Barbora Adolfová Ma: Karel Marek St: Alois Fišárek Zv: Benjamin Astrug H: Jana Ledecká (básnířka Vladimíra), Jana Stehnová (kamarádka), Meister Karel ml. (přítel Vladimíry), Jiří Stehno (Petr), Willig Miloš [dab] (hlas Petra), E. Zdvíhalová (Petrova manželka), Procházková Zdenka [dab] (hlas Petrovy manželky), Václav Žák (starý muž, malíř Domu radosti) Spol: P. VávraV. Morávková Stp: 031.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Mladá básnířka Vladimíra přednáší své verše v divadle poezie Viola. Společnost kolem divadla, zabývající se literaturou a tím také i dívčinými básněmi, ji snobsky nekriticky vychvaluje. Dívka však cítí, že si teprve musí najít vlastní cestu, bez sebeklamu. Musí se také vyrovnat s vlastní minulostí - s pobytem v nápravném zařízení a se spoluúčastí na vraždě poštovního doručovatele, kterého před časem s partou mladíků přepadli na opuštěném místě.
   Young poet Vladimíra reads her verses at the poetry theatre Viola. The snobbish theatre crowd concered of literature and so take an interest in her poems. They are excessive in their praise, but the girl feels she still has to find her own path, one without self-delusion. She must also come to terms with her own past - with her time at a reformatory prison and her part in the murder of a postman whom she and a gang of young men once attacked in a lonely spot.