Démanty noci  (Diamonds of the Night)
R: Jan Němec V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Švabík - Procházka VV: Miloš Bergl N: povídka Tma nemá stín ze sbírky Démanty noci S: Arnošt LustigJan Němec PR: Hynek Bočan AR: Jiřina Matiasková K: Jaroslav Kučera DK: Miroslav Ondříček AK: Petr ČechIvan Vojnár Arch: Oldřich Bosák Kost: Ester KrumbachováZdena ŠnajdarováJaroslava Komárková Ma: Vladimír PetřinaFrantišek Příhoda St: Miroslav Hájek Zv: Černý František (zvuk)Brunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Ladislav Janský (První), Antonín Kumbera (Druhý), Pucholt Vladimír [dab] (hlas Druhého), Ilse Bischofová (venkovanka), Ivan Asič (pronásledovatel), August Bischof (pronásledovatel), Josef Koggel (pronásledovatel), Oskar Miller (pronásledovatel), Anton Schich (pronásledovatel), Rudolf Stolle (pronásledovatel), Josef Koblížek (pronásledovatel), Josef Kubát (pronásledovatel), Rudolf Lukášek (pronásledovatel), Bohumil Moudrý (pronásledovatel), Karel Navrátil (pronásledovatel), Evžen Pichl (pronásledovatel), Procházka František (2) (pronásledovatel), František Vrána (pronásledovatel), Jan Říha (pronásledovatel) Spol: Jiřina ZnamenáčkováBohumil NovýJitka Šulcová Stp: 064.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.09.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Druhá světová válka. Z jedoucího vlaku, který veze židovský transport, vyskočí dva chlapci. Německá stráž na ně střílí, ale chlapcům se podaří dostat se do lesa. Jsou vyčerpaní, hladoví, prochladlí a chtějí domů. V horečce se jim vynořují vzpomínky z nedávné hrůzné minulosti, představy o dějích, které se ve skutečnosti nestaly a nestanou, vize návratu do domova, k němuž ve snech nedospějí. Z houštiny lesa spatří ženu, nesoucí muži na pole jídlo. Po jejím návratu do chalupy jde jeden z utečenců prosit o jídlo. Aby je neprozradila, chce ji zabít. Chlapec dostane chléb, ale ženě ublížit nedokáže. Vyhladovělí chlapci nejsou schopni pozřít potravu. Žena si uváže na hlavu šátek a přemýšlí, zda je má udat. Ozbrojení vesničtí starci uspořádají na chlapce štvanici a zesláblé chlapce dostihnou. Oslavují své vítězství, zatímco chlapci čekají, co s nimi bude. Nakonec je rozjaření Němci pustí a mladíci utíkají dále s nadějí, že přece jen dojdou domů.
   Second World War. Two young boys jump from a moving deportation train carrying Jews. The German guards shoot at them but the boys manage to reach the forest. They are exhausted, hungry, freezing cold and want to go home. In a fever, they are haunted by memories of their recent horrific past, images of events that never did and never will occur in reality, visions of returning home, which they never reach in their dreams. From their hiding place deep in the forest, they see a woman carrying food to her husband in the field. After she returns to the cottage, one of the fugitives goes to ask her for food. He wants to kill her to prevent her informing on them. The boy is given bread but cannot bring himself to harm the woman. The famished boys cannot swallow the food. The woman puts a scarf on her head and considers whether to inform on them or not. Armed old men from the village organize a manhunt and catch up with the exhausted boys. They celebrate their victory while the boys wait to see what will happen to them. Finally, the euphoric Germans let them go and the two young boys run off hoping they will reach their home after all.