Dědeček,Kyliján a já  (Grandpa, Kylian and I)
R: Jiří Hanibal V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Petr Čapek N: novela Jožánek S: Jan RyskaJiří Hanibal TS: Jiří Hanibal PR: Ota Koval AR: Karel KovářVěra Vláčilová K: Josef Vaniš AK: Bohumil Vodička Hu: Evžen Illín; archivní – píseň Rodné údolí, lidová starofrancouzská píseň: píseň Já na vojnu se dal Nahr: FISYO, Zelenka Milan Dir: František Belfín T: Hanuš Jelínek Zp: Jana ČihákováD. MaternaP. MašekDeyl Rudolf ml. Arch: Milan Nejedlý Kost: Jan KropáčekAnna BeránkováEliška Machanová Ma: Stanislav PetřekFrantišek PříhodaAnna Volšičková St: Zdeněk Stehlík Zv: Miloš Alster H: David Schneider (Jožánek Karpíšek), Deyl Rudolf ml. (děda Karpíšek), František Vicena (bagrista Vítek), Josef Větrovec (řidič Barták), Zdeněk Ornest (doc.MUDr.Karel Karpíšek, Jožánkův), Jiřina Jirásková (MUDr.Karpíšková, Jožánkova matka), Slávka Budínová (Pokorná), Josef Hlinomaz (poštmistr), Jana Čiháková (trampka), Táňa Václavová (Hanička, dcera paní Pokorné), Karel Pavlík (průvodčí tramvaje), Vladimír Navrátil (Patera, majitel poníků), D. Materna (tramp), P. Mašek (tramp), Ilona Kubásková (paní), Vladimír Linka (listonoš) Spol: Jana CunderlováMarta StrangmüllerováMiloslava VojnováJiří Hlupý Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.04.1967 
 
   Manželé Karpíškovi, oba lékaři, odjíždějí služebně na dva měsíce do Londýna. Svého pětiletého synka Jožánka svěří do péče sousedky Pokorné. Jožánek s tímto řešením není spokojený, rád by čekal na rodiče u dědy - převozníka v Kralovicích. Druhý den po odjezdu rodičů proto za dědou uteče. Cesta je namáhavější, než si představoval, ale s pomocí dobrých lidí se mu to podaří. Děda se trochu zlobí, ale chlapce si u sebe ponechá. Jožánek si pak s ním užívá krásné dny: chytá s dědou ryby, učí se plavat, jezdí na pramici a osel Kyliján je vozí na nákupy do města. Ale také se dozví, co dědu trápí. Přes řeku je postaven nový most, převozníka už nikdo nepotřebuje a děda se musí ze své chaloupky odstěhovat do domova důchodců. Jožánkovi je dědy líto a chce, aby děda přesunul domeček na jiné místo na řece a po létě bydlel u nich v Praze. Pod dojmem vnukových slov začne děda jednat. Zruší přihlášku do domova důchodců a se svými přáteli připraví rozebrání domku, z něhož bude postavena chata na léto. Odstěhuje se k synovi do Prahy a v zahradním domku vily Karpíškových se najde místo i pro osla Kylijána.
   The Karpíšek married couple, both doctors, are leaving for London for two months on business. They entrust their five-year old son Jožánek to the care of their neighbour, Mrs Pokorná. Jožánek is not pleased with the arrangement. He would rather wait for his parents at the house of his grandfather, a ferryman in Kralovice. On the following day after his parents' departure, the boy runs away to join his grandfather. His journey proves more difficult than he had imagined, but with the help of kind people he finally succeeds. The grandfather is a little angry with the boy but lets him stay. After that, Jožánek enjoys wonderful days: he catches fish with his grandfather, learns how to swim, sails on the barge and the donkey Kylian takes both of them to town shopping. But the boy also learns about a problem that worries his grandfather. A new bridge has been built across the river, people no longer need a ferryman, and grandfather must leave his cottage to move into an old people's home. Jožánek feels sorry for his grandfather and wants him to move his cottage to another place along the river and then move in with them in Prague when the summer is over. His grandson's words encourage the old man to act. He cancels his application at the old people's home and, together with his friends, pulls down his home to build a summer cottage from the materials. He moves to his son's villa in Prague, and in the garden house there is even enough space for the donkey Kylian.