Daň z pohodlí  (Tax on Convenience)
R: Ladislav Rychman V: KF Praha/Propagfilm, 1961 VV: Miloš Čálek N: Ladislav RychmanVladimír Cabalka S: Ladislav RychmanVladimír Cabalka K: Bohumil Kolátor Hu: Jiří MalásekJiří Bažant St: Květa Mašková H: Deyl Rudolf ml. (muž na mostě/instalatér/žena v čis), Deyl Rudolf ml. (holič), Jan Maška (Kučera), Jiřina Bohdalová (mladá žena), Otto Budín (brýlatý muž), Eva Svobodová (žena na mostě), Věra Váchová (slečna v opravně) Stp: 012.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Na mostě stojí muž a hází do řeky peníze. Zvědavé lidi, kteří se kolem něho shromáždí, vyzve, aby učinili totéž. Ti po jistém zdráhání poslechnou. Jen dva, mladá žena a pan Kučera, odmítnou. Neznají důvod, proč by to měli udělat. Ale muž se nenechá odbýt. Na příkladech z jejich života jim dokáže, že sami svou vlastní nedůsledností vyhazují peníze z kapsy. Pan Kučera si objednal instalatéra na opravu vany. Ačkoliv instalatér větší část dne strávil v hospodě, vyúčtoval si práci za celé dopoledne a pan Kučera zaplatil. Mladá žena zase zaplatila expresní příplatek za vyčištění sukně, ale sukně nebyla včas hotova, a tak v podstatě vydala víc peněz, než měla. Po těchto příkladech radí muž spotřebitelům, jakým způsobem se bránit před každodenním okrádáním.
   A man stands on the bridge throwing money into the river. He invites the curious onlookers who gather around him to join in. After a moment's hesitation, they finally do so. Only two of them, a young woman and Mr Kučera, refuse his invitation. They do not understand why they should do such a thing. But the man would not take "no" for an answer. He shows them using examples from their own lives how they squander money out of their own pockets through carelessness. Mr Kučera called a plumber to fix his bath. The plumber spent most of the day in the pub but still charged for the entire morning's work, and Mr Kučera paid for it. The young woman, on the other hand, paid an express surcharge for cleaning her skirt, but the skirt was not ready on time so that, in effect, she spent more money than was necessary. After these examples the man advises the consumers how to protect themselves from everyday theft.