Čtyři v kruhu  (Four in a Circle)
R: Miloš Makovec V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Feix - Brož VV: Ladislav Hanuš N: Miloš Makovec S: Miloš Makovec TS: Miloš Makovec PR: František Matoušek AR: Miloslav ČechMiroslava Vopěnková K: Bedřich Baťka DK: Zdeněk Prchlík AK: Vladimír Zajíc Hu: Miloš Vacek; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Lier Kost: Svatava SophováMiloslava ŠmídováMarie Knotková Ma: František ČížekIvana MestekováVáclav VolkZdenka Indrová St: Josef Dobřichovský Zv: Černý František (zvuk) H: Jan Tříska (motocyklový závodník Michal Fencl), Otomar Krejča (JUDr.Emil Fencl, Michalův strýc), Marie Tomášová (Jitka, Michalova švagrová), Věra Uzelacová (Lída, Michalova milenka), Karel Höger (kapitán SNB Kudrna), Zdeněk Hodr (dr.Karban, zástupce Karla Fencla), Mirko Musil (řidič Tatry 603), Oldřich Velen (praporčík VB), Stanislav Fišer (vyšetřovatel SNB Fišer), Kamil Blahovec (vyšetřovatel SNB), Jiří Zahajský (vyšetřovatel SNB), Jan Cmíral (popelář), Jaroslav Mareš (popelář), Bohumil Koška (popelář), Dagmar Kofroňová (listonoška), Miloš Makovec (policejní lékař), Stanislav Hájek (průvodčí ve vlaku), Pavel Navara (příslušník VB), Luďa Marešová (žena u vily), Anna Makovcová (žena u vily), Jiřina Bílá (žena u vily), Jindřich Blažíček (muž u vily), Jan Diviš (muž u vily), Miloslav Šindler (muž u vily), Miloslav Novák (vrchní), Saša Grossová (žena v okně), Václav Volk (starší střízlík) Spol: Růžena HejskováIvana SkabranskáLibuše Jahodová Stp: 089.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 02.02.1968 
 
   Právník Emil Fencl odešel do důchodu a vrací se z venkovského působiště do Prahy, do své vily, ve které bydlí jeho synovci, Karel s manželkou Jitkou a svobodný Michal. Ve vlaku se seznámí se sympatickým kriminalistou Kudrnou. Michal, nepříliš úspěšný motocyklový závodník, přijede pro strýce na nádraží. Z hovoru je zjevné, že na Karla, úspěšného vědce, který má brzy odjet na kongres do USA, velmi žárlí. Po jejich příjezdu k vile dojde k tragedii. Stisknutí zvonku vyvolá výbuch plynu a následný požár. Karel je nalezen ve svém pokoji mrtev. Zdá se, že si sám vzal život. Vyšetřovatel kapitán Kudrna zjistí, že Karel pracoval na mimořádném objevu luridia a neměl žádný důvod k sebevraždě. Přesto se nepodaří prokázat opak. Jitka se vrací ze služební cesty a je zprávou o smrti svého muže zdrcena. Michal se vyšetřovatelům přizná, že možná bratra zasáhlo, když mu řekl o své lásce k Jitce. V trezoru je nalezeno zařízení na výrobu mikrofilmů. I když je případ zdánlivě vyřešen, Emil s Jitkou podezřívají Michala z vraždy a postupně se jim vše potvrdí. Závistivý neúspěšný mladík chtěl bratrovi tajně ukrást dokumentaci vynálezu a výhodně ji zpeněžit. Když byl Karlem přistižen, omámil ho a naaranžoval sebevraždu. Stejným způsobem se nyní pokusí zbavit švagrové a strýce. Poté odjede na motocyklové závody. Emil však jeho plán odhalí a zachrání sebe i Jitku. Když Michal vidí oba svědky a plánované oběti dalšího zločinu stát u startu, úmyslně při závodě havaruje a zabije se.
   The lawyer Emil Fencl has retired and returns from his countryside place of work to Prague, to his own villa inhabited by his nephews - Karel with his wife Jitka and the single Michal. On the train, he meets a pleasant criminologist named Kudrna. Michal, a not too successful motorcycle racer, picks up his uncle at the railway station. From their conversation it becomes obvious that he is very jealous of Karel, a successful scientist who is soon to leave for a congress in the United States. Upon their arrival at the villa, there is a tragedy. Pressing the doorbell causes a gas explosion and a subsequent fire. Karel is found dead in his study. It seems that he himself took his life. The investigator, Captain Kudrna, finds out that Karel had just discovered the new element luridium and had no reason to commit suicide. Despite this, all attempts to prove foul play fail. Jitka returns from a business trip and is broken-hearted by the news of her husband's death. Michal confesses to the investigators that his brother might have been hurt when he told him about his love for Jitka. Equipment for producing microfilms is found in the house safe. Although the case is seemingly solved, Emil and Jitka suspect Michal of murder and gradually, this is confirmed to them. The envious unsuccessful young man wanted to steal the documents about the invention from his brother and convert it into money. When caught by Karel, he intoxicated him and arranged the suicide. In the same way, he now tries to get rid of his sister-in-law and uncle. Then he leaves for the motorcycle races. But Emil reveals his plans and saves both himself and Jitka. When Michal spots both the witnesses and intended victims of another crime standing at the start of the race, he deliberately causes a motorcycle accident in which he dies.