Černobílá Sylva  (Black-and-White Sylva)
R: Jan Schmidt V: Studio FAMU, 1961 VV: Jan BalzerČerný Jan (výroba)Jana Kresslová N: Pavel Juráček S: Pavel Juráček K: Vladimír Kulčický DK: Ivan Šlapeta Hu: Evžen Illín; archivnípíseň Nahr: Favorit Club Zp: Stivínová Zuzana (2) Arch: Bohumil Pokorný Kost: Marie Malá Ma: Jiří ŠimonHana Beránková St: Josef Dobřichovský Zv: Hanuš SilveraOldřich TichýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Stivínová Zuzana (2) (zednička Sylva), Václav Sloup (student Poroba), Felix le Breux (Vavřinec), Lubomír Lipský (režisér Brych), Jiří Lír (scénárista), Jan Přeučil (student), František Němec (student), Jaroslav Kuneš (student), Arnošt Faltýnek (zedník), Josef Koza (zedník), Ota Sklenčka (docent) Spol: Jiřina SlavíkováJaroslav FrantaMichail GenkovJaromír BorekRadim CvrčekPetr RuttnerMilan PešekGino HašlerOldřich ČernýVávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Landisch Eduard /kamera/ (pedagogické vedení), Daniel František /dramaturgie/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Mezi diváky, sledujícími v kině nový český film Láska mezi panely, vypadne z plátna hrdinka příběhu zednička Sylva. Diváci jsou zděšeni jejím zhmotněním. Rázná Sylva si se svou situací poradí: vypraví se za svými tvůrci - scenáristou, režisérem a produkčním. Ti z ní však nemají žádnou radost. Dívka nemá občanský průkaz, trvalé bydliště a další dokumenty, a bez nich nemá právo na existenci. Sylva se rozpláče a raději odejde s Porobou, studentem FAMU. Ten ji odvede do školy a se svými kamarády se snaží naučit Sylvu chování normálního děvčete. Sylva však zůstává stále vzornou údernicí z party Máni Volfové, jak ji pro film popsal scenárista. Nakonec jim uteče a na nákladním autě se dostane na skutečnou stavbu. Zde rozzlobí starého zkušeného zedníka, kterého poučuje spoustou frází. Před jeho hněvem ji zachrání filmoví tvůrci a odvezou ji zpět do kina. Před filmovým plátnem, na němž je scéna, z níž Sylva spadla do reálného světa, se s ní filmaři rozloučí kyticí a Sylva se vrátí do filmového prostředí a děje. S ní se tam ocitne i režisér, který se po krátkém váhání zapojí do práce a klade jednu cihlu za druhou.
   In the midst of the viewers in a cinema watching the new Czech movie "Love between the Panels", the heroine of the story, the bricklayer Sylva, falls out of the screen. The viewers are appalled by her materialization. But the vigorous Sylva is quick to manage her situation: she sets off to meet those who created her - the scriptwriter, the director and the producer. These, however, are not pleased by her appearance at all. The girl does not have any identification card nor other documents nor permanent residency, and without these, she has no right to exist. Sylva bursts into crying and leaves with Poroba, a student of the Prague Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts. He takes her to the school and along with his friends teaches Sylva how to behave like a normal girl. Sylva nevertheless remains the exemplary stakhanovite woman from the gang of Máňa Volfová - in the same way as she is represented in the film. Eventually, she runs away from the students and arrives to a real construction site on a lorry. There, she drives an old experienced bricklayer crazy with her endless stream of clichés. She is saved from his rage by the filmmakers, who take her back to the cinema. Before a screen showing the scene in which Sylva falls into the real world, the filmmakers say good-bye to her with a bouquet and Sylva returns into film scene and action. Along with her the director appears there too, and after a moment of hesitation, he joins the work and lays one brick after another.