Cesta hlubokým lesem  (Passing Through a Thick Forest)
R: Štěpán Skalský V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Feix - Brož VV: Jiří Bečka N: Jaroslav Dietl S: Jaroslav Dietl TS: Štěpán Skalský PR: Lada Vacková AR: Jaroslav Toms K: Václav Hanuš AK: Jaroslav KupšíkAntonín Vojáček Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Avanti,o popolo Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor Arch: Karel Škvor Kost: Karel PostřehovskýRůžena AdamcováFrantišek Kauler Ma: Vladimír PetřinaIvana Peštuková St: Josef Dobřichovský Zv: František ŠindelářBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Mojmír Fašung (řidič Cyril Ježek, milicionář), Jan Kačer (funkcionář OV KSČ Rudolf Tesařík,), Jaroslav Moučka (předseda ZO KSČ zv. Havran, Rudolf), Ilja Prachař (hospodář Baltazar), Marie Drahokoupilová (Anička, Baltazarova dcera), Václav Lohniský (dřevař Kozinek zvaný Canca), Jiří Kostka (mistr na katru František Modlitba), Václav Všelicha (předseda JZD Mateřanka), Marie Štrampachová (Mateřankova žena), Miroslav Částek (bývalý majitel pily Karel Matouš), Vladimír Ptáček (diverzant), Otto Lackovič (hospodář Jožka Kupec), Josef Kozák (kněz), Karel Třebický (poručík SNB), Vladimír Hrabánek (vesničan Béďa z Mokré Hory), Vlastimil Čaněk (vesničan z Mokré Hory), Josef Hamáček (mladý diverzant), Karel Hovorka (mladý diverzant), Radim Cvrček (dirigent svazáckého orchestru), Jan Antonín Pacák (bubeník svazáckého orchestru), Miroslav Laňka (příslušník SNB), Zdeněk Mlčoch (příslušník SNB), Vladimír Navrátil (příslušník SNB), František Votruba (starší muž) Spol: Doriana FelberováHelena LehovcováJan Kňákal Stp: 095.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.04.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Cyril a Rudolf, dělníci ze šumavské pily, milicionáři a komunisté, jsou od dětství dobří přátelé. Po únoru 1948 je Rudolf vyslán do okresního výboru KSČ, zatímco Cyril zůstává na pile. První trhlina v jejich přátelství se objeví při zakládání zemědělského družstva v Mokré Hoře. Rudolf tvrdě a bezohledně plní příkazy strany a dá dokonce uvěznit několik mužů, aby vnutil vesnici svou vůli. Mezi zatčenými je i Baltazar, otec Cyrilovy dívky Aničky. Cyril se přesto s Aničkou ožení. Rudolf pod vlivem hlásaného třídního nebezpečí začíná pohlížet na Cyrila s podezřením. Zakáže mu i účast na stíhání bývalého majitele pily Matouše, který se tajně vrátil z emigrace a pokouší se škodit se svými společníky komunistům i vesnici. Cyril, hluboce raněn nedůvěrou Rudolfa i ostatních soudruhů, se sám vypraví proti Matoušovi a jeho komplicům. Je zastřelen v lese a na jeho poslední cestě ho do vesnice doprovázejí všichni muži i s Rudolfem.
   Cyril and Rudolf, two workers from a sawmill in the Bohemian Forest, militia men and Communists, have been good friends since their childhood. After the February putsch of 1948, Rudolf is assigned to work in the regional committee of the Communist Party of Czechoslovakia while Cyril still works at the sawmill. The first split in their friendship appears during the founding of an agricultural cooperative in Mokrá Hora. Rudolf roughly and ruthlessly fulfils Party orders and even imprisons several men to force his will on the village. One of the arrested is Baltazar, father of Cyril's girlfriend Anička. Despite that, Cyril marries Anička. Rudolf, dazzled by the proclaimed existence of the class enemy, begins to look at Cyril with suspicion. He even bans him from participating in the pursuit of the former owner of the sawmill, Matouš, who secretly returned from emigration and, along with his companions, tries to harm both the Communists and the village. Cyril, deeply hurt by the distrust of Rudolf and other comrades, sets out on his own against Matouš and his accomplices. He is shot dead in the forest and is accompanied by all village men along with Rudolf on his last journey.