Cesta do věku petrolejových lamp  (Journey into the Age of Oil Lamps)
R: Bohumil Vošahlík V: KF Praha/SPVNF, 1961 VV: Emil Havlín N: Bohumil Vošahlík S: Bohumil Vošahlík K: Jan Matoušek Hu: Miloslav Kuba; archivní – Jakob Pazeller: převzatá Vzpomínka na Herkulovy lázně Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Černý Karel (architekt) St: Marie ČulíkováBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ kom: Josef Beyvl H: Josef Beyvl (dědeček-vypravěč), Ladislav Potměšil (Láďa), Jan Polášek (Honzík), Karel Řehoř (Karel Kratochvíl/Karlův dědeček), Hana Bartošková (Zuzanka, Láďova sestra), Miroslav Svoboda (fotograf), Oldřich Bašus (promítač), Josef Steigl (hokynář), Mirko Musil (švec), Jiřina Steimarová (pradlena), Stanislava Seimlová (Karlova prababička), Vlastimil Bican (učeň u ševce), Vojtěch KoličVáclav NovákSaša Meyerová Stp: 034.00 Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Láďa, Honzík a Karel bloumají městem a trochu se nudí. Pak se však seznámí se starším pánem a ten jim nabídne dobrodružství: letět raketou do minulosti. Hoši rádi přijmou a nasednou i s malou Zuzankou do stroje času. Rázem se ocitnou v Praze roku 1900. Vydají na cestu městem a na každém kroku se setkávají s něčím neobvyklým a zajímavým. Ulicí kráčí flašinetář s ustřelenou nohou. Kolem projede vůz tažený koni a lidé do něho vysypávají popel z krabic. Před studnou je fronta žen a dětí, které musí nanést domů vodu, protože vodovod ještě běžně neexistuje. S dívenkou, které Láďa pomůže odnést putnu vody, se děti dostanou do bytu chudé pradleny. Ta jim nabídne večeři, ale dětem z dvacátého století ubohé jídlo nechutná. Pak poznají situaci ševcovských učedníků a žáků ve škole. Karel na ulici také potká svého dědečka ještě jako malého chlapce a málem dojde k jejich záměně. Děti spatří rovnež automobil, promluví s fotografem a zúčastní se představení v biografu. Ale to už se jim začne stýskat a rády se vrátí do svého doby.
   Láďa, Honzík and Karel wander around their city and are a bit bored. But then they meet an elderly man who offers them an adventure: to fly to the past in a rocket. The boys eagerly accept and board the time machine along with little Zuzanka. They at once appear in Prague in 1900. Setting off through the city, they see something unusual and interesting on every step. An organ grinder with his leg shot off walks down the street. A wagon drawn by horses drives along and people dump ash from boxes in it. There is a queue standing in front of a well, made of women and children who have to bring water home since the water-supply system is not fully installed yet. With a girl whom Láďa helps to carry a load of water, the kids enter the flat of a poor laundress. She offers them dinner but the children of the 20th century do not enjoy the miserable food at all. They learn about the contemporary life situation of the shoemakers' apprentices and pupils at school. On the street, Karel meets his grandfather as a young boy and they are almost mistaken for each other. The children also see an ancient automobile, talk to a photographer and attend a cinema performance. But by that time, they have begun to miss their own time and eagerly return to it.