Bunkr  (Bunker, The)
R: Ivan Daskalov V: Studio FAMU, 1970 VV: Pavel BorovanFiala Karel (výroba) AR: André Maraun K: Juraj Galvánek AK: Ján ĎurišVladimír Krajniak Hu: Josef Ceremuga Arch: Aleš Voleman Kost: Aleš Voleman Zv: Oldřich TichýJosef Hubka H: Aleš Voleman (voják), Hans JacobsonJan BenešSlavomír Luther Spol: Karel Kachyňa (pedagogické vedení), Delong Vladislav /režie/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Havlín Emil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Je válka, hladový uprchlík hledá úkryt v podzemním bunkru, kde leží mrtví vojáci. V chlebníku najde tvrdý chléb a část hltavě sní. Na prstě jednoho muže spatří prsten, váhá, ale potom se pokusí ho vojákovi stáhnout. Nepodaří se mu to a navíc zjistí, že voják je živý. Voják se chce dostat z bunkru, ale uprchlík se s ním nechce zdržovat. Oba muži se poperou, ale potom si začnou pomáhat. Uprchlík vyhodí nahoru provaz a drží vojáka na svých ramenou, aby ten mohl vylézt. Náhle zazní výstřely a voják padne mrtvý zpět. Uprchlík poslouchá dunění jedoucích tanků a zoufale hledí k nedostupnému otvoru bunkru.
   The war is raging on and a starving refugee seeks shelter in a deep underground bunker with dead soldiers lying in it. In the knapsack of one of them, he finds hard bread and eats part of it hungrily. He spots a ring on a finger of one of the men, hesitates for a while, but then tries to pull it from the soldier's finger. He does not succeed and moreover finds out that the soldier is still alive. The soldier wants to get out of the bunker, but the refugee does not want to hold himself up taking care of the man. Both men first scuffle but then begin to help each other. The refugee tosses up a rope and holds the soldier on his own shoulders to help him climb up. All of a sudden, there is the sound of shooting and the soldier falls back, dead. The refugee listens to the roar of the passing tanks and desperately looks up to the inaccessible entrance of the bunker.