Baron Prášil  (Baron Műnchausen)
R: Karel Zeman V: Filmové studio Gottwaldov/KF Praha, 1961 VV: Josef Ouzký N: novela Baron Münchhausen S: Karel ZemanKainar Josef /dialogy/ PR: Zdeněk RozkopalJan Mimra K: Jiří Tarantík DK: Bohuslav Pikhart AK: Arne PardubaEmil BártekMiroslav Sinkule Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Zdeněk Rozkopal Výtv: Karel Zeman An: Arnošt KupčíkJindřich LiškaFrantišek Krčmář Kost: Lída NovotnáMiloslava Šmídová Ma: Gustav HrdličkaFrantišek HavlíčekMarie Koulová St: Věra Kutilová Zv: František Strangmüller Op: Čep Jan (2) Akom: Jiří Brdečka H: Miloš Kopecký (baron Prášil), Jana Brejchová (princezna Bianca di Castelo Negro), Rudolf Jelínek (astronaut Toník), Karel Höger (básník Cyrano z Bergeracu), Jan Werich (kapitán holandské lodi), Rudolf Hrušínský (sultán), Eduard Kohout (generál, velitel pevnosti), Bohuš Záhorský (admirál), Karel Effa (důstojník pevnostní stráže), Naděžda Blažíčková (tanečnice ze sultánova harému), František Šlégr (španělský námořník), Josef Hlinomaz (harpunář-trosečník), Zdeněk Hodr (kapitán Nicholl), Richard Záhorský (Barbicane, předseda dělového klubu), Otto Šimánek (Michel Ardan), Václav Trégl (lodník), Jan Libíček (vrchní eunuch Hadži Baban), Jarka Pižla (námořník), Miloslav Holub (velitel nepřátelského vojska), Miroslav Homola (hráč šachů), Vítězslav Černý (hráč šachů) Chor: Němeček Jiří (tanec) Tan: Naděžda Blažíčková Spol: J. ČepelAntonín BuráňM. JakubíčekO. LíbalR. WölfelB. SmejkalV. Soukup Stp: 081.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 21.09.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Astronaut Toník se na Měsíci setká s těmi, kterým od dávna tento souputník Země patří: se Cyranem de Bergerac, baronem Prášilem a Verneovými kosmonauty Nichollem, Barbicanem a Ardanem. Všichni pokládají Toníka, oblečeného ve skafandru, za pravého obyvatele Měsíce. Baron Prášil ho proto pozve na návštěvu Země. Bájní Pegasové je odnesou do Cařihradu, kde oba zachrání krásnou zajatkyni Bianku a oba se do ní zamilují. Na útěku před sultánem je nutné překonat mnoho nebezpečných situací: skočit ze skály do moře, bojovat s Holanďany proti mnohonásobné přesile turecké flotily, vydržet útrapy v útrobách velryby, která je spolkla i se člunem. Odtud je harpuna lovce velryb vysvobodí, ale dobrodružství nekončí. Ještě se musí dostat z pustého ostrova, kde se Toník bezúspěšně pokusí vyrobit parník. Nakonec je holandská loď odveze do obležené pevnosti. Prášil na dělové kouli odletí k nepříteli a získá cenné informace. Toník se zmocní střelného prachu, který jim má pomoci k odletu do vesmíru. Za krádež je uvězněn, ale Bianca, která ho miluje, ho vysvobodí. Potom zasáhne Prášil. Do studny s prachem hodí rozžatou svíci. Nastane výbuch, který vymrští barona v křesle a Toníka s Biankou k nebi. Všichni se šťastně dostanou na Měsíc, kde je uvítá Cyrano a ostatní pánové.
   On the Moon, cosmonaut Toník meets those who have visited this fellow-traveller of the Earth long before: Cyrano de Bergerac, Baron Münchhausen and Verne's cosmonauts Nicholl, Barbican and Ardan. They all consider Toník, clad in a space suit, to be a native of the Moon. Baron Münchhausen therefore invites him to visit the Earth. The mythical Pegasus carries them to Constantinople, where together they save the beautiful captive, Princess Bianca, and both fall in love with her. In their escape from the Sultan, they must overcome many dangers: jumping from a rock into the sea, fighting with the Dutch against the overwhelming superior forces of the Turkish flotilla, withstanding the innards of a whale which swallows them along with their boat. They are freed by the harpoon of a whale hunter, but the adventure is far from over. They still have to get away from an abandoned island, where Toník unsuccessfully attempts to build a steam boat. Eventually, a Dutch boat takes them to a besieged fortress. Münchhausen flies to the enemy on a cannon ball and acquires valuable information. Toník gets hold of the gun-powder which is to help them fly into outer space. He is arrested for the theft, but Princess Bianca, who loves him, sets him free. Then comes Münchhausen's turn - he throws a lit candle into the well full of gun-powder. The subsequent explosion flings the Baron, seated in an arm-chair, Toník and Bianca to the sky. They all happily get back to the Moon where they are welcomed by Cyrano and the rest of the gentlemen.