Automat na přání  (Wishing Machine,The)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov/Sociéte Générale de Production Paris, 1967 Dr: Jiří Blažek VV: Zdeněk Stibor N: Josef Pinkava S: Josef Pinkava PR: Miloš Valík K: Jiří Kolín DK: Emil Bártek Hu: Wiliam Bukový; archivní – Wiliam Bukový: píseň Země fantazie, Jaromír Klempíř: píseň C'est la vie Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Josef PinkavaJiří Štaidl Zp: Eva OlmerováKarel Gott Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Naďa Škapová Ma: Karel MarekKarel Konrád St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Vítězslav Weingärtner (žák Honza Kašpar), Milan Zeman (žák Vašek Balabán), František Filipovský (ředitel obecné školy), Josef Hlinomaz (dozorce ve vězení), Miloslav Holub (komisař policie), Deyl Rudolf ml. (děda hlídající raketu), Karel Effa (pobočník velitele), Oldřich Velen (komisař policie), Jana Rendlová (zapisovatelka), Markéta Rauschgoldová (rozčílená žena ve frontě), Zdenka Revayová (dívka s koněm), Eva Vodičková (hlasatelka), Blažek Zdeněk (2) (strážný v pevnosti), Radim Cvrček (informátor u automatu Sonor), Aleš Košnar (mladý voják), František Šolc (Vaškův dědeček), Miloš Vosmanský (předseda MNV), Moravec Miroslav [dab] (hlas z amplionu), Narenta Jindřich [dab] (německý hlas z amplionu) Stp: 083.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.09.1968 
 
   Vašek a Honza, žáci základní školy z malé vesnice, se suverénně pohybují v expozicích brněnského veletrhu. Posbírají spoustu prospektů, vše si důkladně prohlédnou a neustále se cpou různými pochoutkami, což Vašek odnese nevolností. Druhý den je všechno v pořádku a oba kluci, kteří rozhodně nepatří k premiantům, ale oplývají bujnou fantazií, vyprávějí spolužákům skutečné i smyšlené zážitky. V jejich vysněném světě existuje automatický stroj, který splní každému jedno přání. Kluci si přejí letět jako první lidé na Měsíc. Raketa, do které vstoupili, jim slíbí, že pokud se vrátí za tři dny minus tři hodiny plus tři minuty minus tři vteřiny, do vesmíru je odnese. Vašek s Honzou se už vidí, jak jsou oslavováni jako hrdinové. Pak jsou na rybách a zažijí fantastické dobrodružství, při kterém jsou chyceni a posazeni do vězení na Špilberku. Podaří se jim uprchnout, ale k raketě dorazí pozdě. Ta odletěla a nechala jim jen omluvný dopis a písničku o zemi fantazie, kterou pro ně složil zvukový automat Sonor.
   Vašek and Honza, two pupils of an elementary school in a small village, artfully move through the expositions of the Brno fair. They collect many leaflets, thoroughly inspect everything and constantly gorge themselves with various delicacies, which gives Vašek a bad stomach. The next day, however, everything is all right. These two boys, whose overactive imaginations keep them far from the top of the class, tell their classmates about their adventures, both real and made-up. In their dreamt-up world, there is an automatic machine which can fulfil one wish to everybody. The boys would like to be the first people to fly to the Moon. The rocket which they had boarded promised them that if they returned in three days minus three hours plus three minutes minus three seconds, it would take them to outer space. Vašek and Honza already see themselves being celebrated as heroes. Then they go fishing and experience a fantastic adventure - but they are caught and imprisoned at the Špilberg castle. They manage to escape but reach the rocket too late. The rocket has flown away, leaving behind a letter of apology and a song about a land of fantasy which was composed for the boys by the sonic automatic machine Sonor.