Adagio  (Adaggio)
R: Pravoslav Flak V: KF Praha, 1970 Dr: Iason Urban VV: Petr Brada N: Kamil PixaPravoslav Flak S: Kamil PixaPravoslav Flak AR: Jaroslav Toms K: Alois Nožička Hu: Luboš Fišer; archivní – Luboš Fišer: převzatá Adagio Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Lier Kost: Jarmila Konečná Ma: Otakar Košťál St: Marie Čulíková H: Josef Somr (hauptsturmführer SS Hecht,bývalý v), Ivan Štraus (zajatec Ivan), Květa Fialová (Hechtova žena) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Zajatec Ivan, nadaný houslista, hraje hauptsturmführerovi SS Hechtovi v jeho kanceláři. Jednoruký Hecht střídavě poslouchá a promlouvá k Ivanovi, jehož sympatie by chtěl získat. Hechtovi by stačilo, kdyby jen řekl, že s ostatními vězni nemá nic společného. Ivan však své lidi nezradí. Mlčí a ve svých představách vidí vzpouru vězňů, jejich boj s Němci a jejich hlídacími psy i Hechtovu smrt. Hecht se chce vrátit domů, neboť "všechno je lepší než smrt". Na rodinné fotografii má bývalý virtuos Hecht obě ruce. V hromadném hrobě leží mrtvý Ivan a německý důstojník pláče.
   Prisoner Ivan, a talented violin player, performs for Hauptsturmführer SS Hecht in his office. The one-armed Hecht by turns listens and talks to Ivan, whose sympathy he would like to gain. It would be enough for Hecht if Ivan only said that he has nothing in common with the other prisoners. But Ivan does not betray his people. He says nothing and, in his imagination, sees a revolt of the prisoners, their fight with the Germans and their dogs and Hecht's death. Hecht wants to return home - because "anything is better than death". In a family photograph, the former virtuoso Hecht has both arms. In a mass grave Ivan lies dead and the German officer weeps.