A to všechno za týden  (And All That in Just One Week)
R: Oldřich Kříž V: Ministerstvo vnitra ČSSR/Dokumentární film/KF Praha, 1964 VV: Josef PivoňkaBohumil Kudlák N: Oldřich Kříž S: Oldřich Kříž K: Eduard Sigrot Hu: Sláva Kunst; archivní – Karel Mareš: píseň Oliver Twist St: Josef Pejsar Zv: Miroslav Letenský Op: Hejda Václav npor. H: Gustav Heverle (pachatel), Oldřich Kříž (muž u baru), Arnošt Faltýnek (vrátný) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Příslušníci kontrašpionáže vypátrají a zatknou ženu a muže, kteří poskytovali do zahraničí informace o tajné výrobě v továrně ve Studené. Herec Gustav Heverle je angažován, aby pro diváky v roli pachatele špionáže ověřil, jak neopatrní jsou zaměstnanci takového podniku s utajenou produkcí. Herec, krytý povoláním opraváře psacích strojů, je vybaven malým magnetofonem a mikrofotoaparátem. Snadno se dostane do továrny, volně se v ní pohybuje a vyfotografuje budovy, zařízení i tajné materiály. Stejně tak bez obtíží se dostane s ukradenou pozvánkou na výjezdní zasedání představitelů podobných podniků, které se koná v pražském hotelu. I tam má možnost vniknout do pokoje jednoho z hostů a ofotografovat si plány a smlouvy. Herec vrací zapůjčené pomůcky pracovníkovi Bezpečnosti a pozastavuje se nad trestuhodnou neopatrností lidí. Sám však vzápětí utíká pro magnetofon do auta, kde ho lehkomyslně zapomněl.
   Czech counter-espionage agents search out and arrest a man and a woman who have smuggled abroad information concerning a secret production of a factory in the town of Studená. The actor Gustav Heverle attempts to demonstrate to the audience - in the role of the main espionage agent - how unwary the employees of such a significant factory can be. He disguises himself as a typewriter repairman, sneaking in a small tape recorder and a miniature camera. He easily manages to get into the factory, moving around freely and taking photographs of the buildings and of the equipment as well as of the secret materials. Later, he steals an invitation to a gathering of representatives of similar factories, which takes place in a Prague hotel, and gets in without any problems. There, too, he manages to break into the room of one of the guests and to take photographs of various plans and contracts. The actor then returns the borrowed equipment to the police and is appalled by the criminal negligence of people. He himself, however, has to run back to his car in a hurry to get the tape recorder which he has forgotten there.