Život  (Life)
R: Ludvík Ráža V: Studio FAMU, 1956 VV: Miroslava JasnáOtto Renelt N: Ludvík Ráža S: Ludvík Ráža K: Jan Špáta Hu: archivní – Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Klavírní koncert b moll H: Viola Zinková (Jana Mašínová), Anna Melíšková (sousedka), Friedl Milan [dab] (hlas Karla Mašína) Spol: Makovec Miloš /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Bytem se bezcílně pohybuje mladá žena oblečená v hlubokém smutku. Z telefonního hovoru, vzpomínek na rozhovory s manželem a monologu sousedky, která ji přišla navštívit, vyplyne, že Jana Mašínová krátce předtím ovdověla. Mladý architekt Karel Mašín přišel o život při nehodě na motocyklu. Jana si připomíná rozmluvy s manželem plné lásky a plánů do budoucnosti. Sousedka přinesla Janě jablka a mléko. Pokrytecky jí nabízí, aby se i s malým synkem přestěhovala k ní. Svůj byt by pak mohla přenechat sousedčině dceři. Mladá vdova však její monolog vůbec nevnímá a zklamaná sousedka odejde. Jana otáčí knoflíkem plynového sporáku a plyn hlasitě syčí. Život však vítězí. Jana rychle zapaluje hořák a otevírá okno. Z postýlky zvedne synka a s úsměvem ho vezme do náručí.
   A young woman dressed in a mourning outfit wanders around the appartment. Her phone conversation, her recalling of her conversations with her husband and the monologue of her neighbour who came to see her, reveal that the young woman, Jana Mašínová, has just become a widow. The young architect Karel Mašín died in a motorcycle crash. Jana recalls her talks with her husband, full of love and plans for the future. A neighbour brings Jana apples and milk. She offers, hypocritically, to move to her appartment with her little son. Thus, she could leave her appartment to the neighbour's daughter. But the young widow is deaf to her monologue and the disappointed neighbour leaves. Jana turns the gas oven on, the gas hisses out loud. But life wins. Jana rushes to light up the gas and opens the window. Smiling, she lifts her son from his bed and embraces him.