Ženichové aneb Kdo chce kam, pomozme mu tam  (Bridegrooms or Whoever Wants to Get Somewhere, Lets Help Him Get There)
R: Miroslav Nejezchleb V: Studio FAMU, 1955 VV: Miroslava JasnáVladimír Volf N: divadelní hra Ženichové S: Ivan HallaMiroslav Nejezchleb AR: František Filip K: Jiří Kolín Arch: Jan Pacák H: Alena Martinovská (Militka - Milena), Karel Charvát (Vítek, Milenin nápadník), Miloš Kopecký (Strachota), Oldřich Musil (Bukovec), Miloš Nesvadba (Milínský), Otto Čermák (Radoslav - Milenin otec) Spol: Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Huňka Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Otec nutí dceru Milenu, aby se vdala za jednoho ze svých třech nápadníků. Milena však miluje čtvrtého - Vítka, s kterým se tajně sejde a společně navštíví loutkové představení. Příběh princezny Militky a jejích nechtěných nápadníků je inspiruje k řešení. Milena přemluví nápadníka Milínského, aby se převlékl za mnicha a přenocoval v kryptě. Tím jí má dokázat svoji lásku. Nápadník Strachota má celou noc v rytířské zbroji hlídat mrtvého mnicha. Třetí nápadník, pan Bukovec, má o půlnoci přijít do krypty převlečen za strašidlo. Všichni tři ženiši se vzájemně vystraší, poperou a znemožní. Otec pak již Mileně nebrání, aby si vzala svého milovaného Vítka.
   A father forces his daugher Milena to marry one of her three suitors. Milena, however, loves the fourth man, Vítek. She meets him in secret and they together attend a puppet-theatre performance. The story of princess Militka and her unwanted suitors inspires the lovers to find a solution. Milena persuades one of her suitors, Milínský, to disguise himself as a monk and spend a night in a crypt to prove his love. Her second suitor, Strachota, is supposed to spend a night in a knight's armour, guarding a dead monk. The third suitor, Mr Bukovec, is supposed to come to the crypt disguised as a monk at midnight. The three bridegrooms scare each other in the crypt, fight with each other and discredit themselves. After all this, the father does not any more prevent Milena from marrying her beloved Vítek.