Zrcadlo byrokratické 2  (Mirror Bureaucratic 2)
R: Hugo Huška V: KF Praha, 1949 VV: Jan Paul N: Ladislav RychmanDrahoslav Holub S: Ladislav RychmanDrahoslav Holub K: Pavel Hrdlička Hu: Harry Macourek St: Jaromír Janáček H: Karel Effa (redaktor Karel), Ota Motyčka (úředník), Hynek Němec (jeřábník Kučera, dříve úředník), Josef Hlinomaz (zametající dělník), Jitka Frantová (sekretářka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Autoři Zrcadla navštíví úřad, ve kterém se jedná stejně jako před třiceti lety. Úředníci zde vytvářejí bludné kruhy, ve kterých si posílají spisy, opatřené stále větším množstvím doplňujících dokladů a příloh. Využívají k tomu služeb podatelny, přestože sedí v jedné kanceláři. Poznáváme však i nové pokrokové pracovníky, kteří se snaží zlepšit a zrychlit vyřizování jednotlivých případů. Místo u jednoho stolu je dokonce prázdné. Muž, který zde seděl, vyměnil kancelář za tovární halu. Nyní spokojeně obsluhuje dílenský jeřáb.
   The authors of the Mirror visit an office where the people still behave the same as thirty years ago. The officers here create vicious circles around which they circulate documents accompanied by an increasing number of additional papers and enclosures. And although sharing a single office, they use the services of the local registry for this. We can, however, recognize the new, progressive workers among them who are trying to improve and accelerate the proceedings of the particular cases. Moreover, a place at one table is empty. The man who used to sit here exchanged the office for the factory hall and now is satisfied to operate a workshop crane.