Zrcadlo  (Mirror)
R: Drahoslav Holub V: KF Praha, 1948 VV: Otakar Urban N: Drahoslav HolubVojtěch TraplLadislav Rychman S: Drahoslav HolubVojtěch TraplLadislav Rychman K: Pavel Hrdlička Hu: Harry Macourek St: Oldřich Speerger kom: Karel Pech H: Miroslav Horníček (režisér), Josef Hlinomaz (kameraman), Lubomír Lipský (František,Novák), Miloš Kopecký (Václav Hájek) Spol: Ladislav Rychman Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   V hledišti kina hledají filmaři vhodné typy lidí, na jejichž případech by kritizovali negativní jevy ve společnosti. Například pan František Novák jde pozdě do práce a byl by rád, kdyby si toho nikdo nevšiml. Plížícího se muže ale zradí závodní rozhlas, který veřejně ohlásí jeho prohřešek. Ještě horším hříšníkem je pan Václav Hájek, který se tváří jako velmi zaměstnaný muž, ale kamera ho přistihne při hraní karet v pracovní době. Pro podobné ulejváky a lenochy však budou brzy připraveny pracovní tábory. Příkladného pracovníka objeví kamera v dělníku Karlu Svobodovi, který o své činnosti u vrtačky přemýšlí a snaží se ji zlepšit.
   In a cinema auditorium, the filmmakers are looking for suitable types of people among the viewers as examples for criticizing the negative phenomena within the society. Mr František Novák, for example, is late for work and would appreciate nobody noticing that. But the "sneaking" man is betrayed by the factory radio which publicly announces his misbehaviour. An even worse sinner is Mr Václav Hájek who pretends to be an extremely busy man, but the camera captures him playing cards during working hours. But there soon will be work camps for such shirkers and lazy-bones. An exemplary employee is discovered by the camera, the worker Karel Svoboda who takes his work at the drilling machine seriously and seeks to improve it.