Zlepšovák  (Innovation)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha/SDF/Ministerstvo všeobecného strojírenství ČSR, 1960 VV: Josef Tejchman S: Petr Schulhoff K: Oldřich Payer Kost: Marie Malá Ma: Karel Holek St: Josef Pejsar Zv: Josef Franěk Op: J. Pišl H: Josef Kemr (vynálezce A.Novák), Miloš Kopecký (technický náměstek), Lubomír Lipský (hlavní technolog), František Filipovský (ředitel), Mirko Musil (referent Karel Rejsek), Arnošt Faltýnek (mistr cechu), Jan Skopeček (konstruktér), Jindřich Narenta (technolog), Miloš Vavruška (technolog) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Dělník Novák předkládá referentovi pro vynálezy Rejskovi svůj návrh na novou a všestranně využitelnou vysokofrekvenční brzdu. Složka s dokumentací vynálezu prochází celým podnikem, ale zodpovědní pracovníci se chovají odmítavě. Nelíbí se jim představa, že by měli změnit svůj zaběhnutý klidný život a zavádět novou technologii a výrobu. Vynález proto bez prostudování návrhu zamítnou. Novák vyrobí ze zoufalství prototyp a předvede, že jeho brzda zastaví jakýkoliv stroj. Všichni ho však pokládají za podivína a tak nakonec svůj vynález zahodí. Přístroj najde hlavní technolog a uschová ho ve své aktovce. Po práci nabídne ředitel technickému náměstkovi a technologovi, že je odveze svým autem. Pří jízdě selžou brzdy a teprve Novákův přístroj zastaví nekontrolovaně se řítící vůz. Novák, který na kole automobil dohonil, dostane od všech tří mužů příslib, že teď už se budou jeho vynálezem zabývat.
   Worker Novák submits his proposal of a new high-frequency brake of versatile use to the innovations officer Rejsek. The file with the documentation on the invention goes from hand to hand in the factory, but the responsible officers are reluctant to it. They do not like the idea that they would have to change their run-of-the-mill work and introduce new technology and production. Therefore they turn down the invention without even studying the documents. Novák is in despair and creates a prototype to demonstrate that his brake can stop any machine. But everybody considers him an eccentric which, in the end, causes Novák throw away his invention. The prototype is found by the chief technologist who hides it in his briefcase. After working hours, the factory director offers the technical deputy and the technologist a ride home. However, his brakes fail during the drive and Novák's machine stops the car which had been out of control. Novák, who had come upon them on his bicycle, is promised by the three men that now they are going to be concerned with his invention.