Zlatý pavouk  (Golden Spider,The)
R: Pavel Blumenfeld V: Studio hraných filmů, 1956 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Ouzký N: Miloš Velínský S: Miloš VelínskýPavel Blumenfeld PR: Milada Řeháková AR: Alena NováJiří Mařas K: Jaroslav Tuzar DK: Jan Novák AK: Adolf Hejzlar Hu: Jiří Šust; archivní Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Štěpán KoníčekKarel Vlach Arch: Chrudoš Uher Kost: Karel PostřehovskýMagdalena Balíková Ma: Weber Richard (3)Marie Koulová St: Miroslav Hájek Zv: Emanuel Formánek Op: Oravec Vavro dr.Malý Jaromír kpt. H: Robert Vrchota (dentista Miroslav Hruška), Jana Brejchová (Marie, Hruškova manželka), Josef Bek (poručík SNB Oldřich Valta), Květa Fialová (Irena), Oldřich Nový (barman Charlie), Jarmila Kurandová (Mariina babička), Deyl Rudolf ml. (staršina VB Čermák), Martin Růžek (Halouzka), Walter Taub (MUDr.Fischer), Věra Kalendová (ošetřovatelka), František Marek (příslušník SS s batohem), Bohuslav Ličman (příslušník SS), Rudolf Široký (vyslýchající gardista), Jan Víšek (vyslýchající gardista), Gabriela Bártlová-Buddeusová (pacientka u Hrušky), Raoul Schránil (montér), Ota Motyčka (pacient), Anna Gabrielová (modistka), Arnošt Faltýnek (strýc Karel), Pavla Maršálková (teta), Marie Nademlejnská (domovnice), Josef Šidlichovský (opilý host), Martin Raus (opilý host Karlíček), Šott Karel ml. (opilý host), Strnad Stanislav (herec) (opilý host), J.O. Martin (hradlař na trati), Václav Švec (strýček), Vítězslav Černý (občan), Viktor Očásek (zubař Novák, vyhazovaný kolaborant), Blažena Slavíčková (žena v davu), Vladimír Majer (příslušník SS na nákladním autě), J. Koutná Spol: Jaroslav Krška Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 22.02.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Květen roku 1945. Do severočeského města přijede nákladní auto s vězni, osvobozenými z koncentračního tábora. Miroslav Hruška v jednom z nich poznává svého přítele Oldřicha Valtu. Mezi vězni se ukrývají ozbrojení esesáci. Automobil zastaví, vězňové se rozprchnou a dojde k přestřelce. Hruška zneškodní německé vojáky granátem. Po jednom ze zastřelených Němců zůstane na opuštěné půdě batoh se zlatými šperky, ukradenými vězňům. Hruška batoh najde a ponechá si ho. V roce 1948 je Hruška zámožným dentistou s přepychovou ordinací. Žení se s mladičkou naivní Marií. Část zlata odkoupí od Hrušky bývalý továrník Halouzka, který je později při ilegálním přechodu hranic zastřelen. Valta, nyní vyšetřovatel SNB, přijede do města, aby odhalil zdroj Halouzkova zlata. Ubytuje se u Hruškových, ale ke svému překvapení zjistí, že stopy vedou k příteli Miroslavovi. Marie dostala od svého manžela zlatý přívěsek v podobě pavoučka. Od svého lékaře se dozví, že stejný šperk měla jeho žena, která zahynula v koncentračním táboře. Marie se o tom zmíní manželovi a je překvapená jeho zlobnou reakcí. Dentista se pokouší uprchnout, je však dopaden a zatčen.
   May 1945. A truck packed with prisoners liberated from a concentration camp arrives at a North-Bohemian city. The local Miroslav Hruška recognizes his old friend Oldřich Valta among the people in the truck. However, armed SS-men are hiding among the prisoners. The truck stops, the prisoners run off in disarray, there is an exchange of fire. Hruška neutralizes the German soldiers with a grenade. In a deserted attic, one of the shot Germans leaves behind a rucksack with gold jewellery stolen from the prisoners. Hruška finds the rucksack and keeps it. In 1948, Hruška is a wealthy dentist running a luxurious surgery. He marries the young naive Marie. He sells part of the gold to the then-manufacturer Halouzka who is later shot while illegally crossing the border. Valta, now an investigator in the police corps, arrives to the town with the aim of revealing the source of Halouzka's gold. He stays at Hruška's, but is surprised to find that the trail leads to his friend. Marie receives a golden locket in the shape of a small spider from her husband. Her doctor tells her that his wife who died in the concentration camp wore the same locket. Marie tells this to her husband and is shocked by his furious reaction. The dentist tries to flee, but is caught in the act and arrested.