Ze soboty na neděli  (From Saturday to Sunday)
R: Vladimír Sís V: Československý armádní film, 1958 VV: Erik Hubáček K: Josef Vaniš Hu: Miloš Vacek St: Jiří Sobotka Zv: Karel Cajthaml H: Rudolf Jelínek (vojín Mirek Kouba), Pavel Kunert (desátník Mašek), Zdeněk Vráblík (vojín Zdeněk Večeřa) Fo: 35 mm Ve: česká D: Československý armádní film © Národní filmový archiv 
 
   Mrazivou únorovou sobotní nocí se vracejí do kasáren z taneční zábavy tři vojáci. Ujel jim vlak, takže se teď brodí hlubokým sněhem. Vypili spoustu alkoholu a Zdeňka, který neustále usíná, musejí jeho kamarádi ze všech sil podpírat. Desátník Mašek se nakonec rozhodne jít napřed a přivolat pomoc. Se Zdeňkem zůstane jeho kamarád Mirek. Mašek se do kasáren dovleče, ale jeho opilost a únava způsobí, že usne u kamen. Ráno si s hrůzou vybaví, co se stalo, a vydá se hledat své noční společníky. U opuštěné kůlny najde spícího Zdeňka, přikrytého Mirkovým kabátem. Spolu pak pátrají po Mirkovi. Je však pozdě. Opilý a nedostatečně oblečený voják v noci spadl z příkré stráně a ve sněhu zmrzl. Je znovu sobota a vojáci přicházejí na taneční zábavu...
   Three soldiers are making their way to the barracks from a dancing party. It is Saturday, a chilly February night. They have missed the last train and have to wade in deep snow. They drank lots of alcohol. Zdeněk keeps falling asleep and has to be held up by his friends. The Corporal Mašek finally decides to go on ahead and ask for help. Zdeněk is left on the spot with his friend Mirek. Mašek makes it to the barracks but is so drunk and tired that he falls asleep by the stove. In the morning he wakes up with horror and realizes what happened and sets on to search for his night companions. Near the deserted shed, he finds Zdeněk asleep, covered by Mirek's coat. The two search for Mirek. But it is too late. The drunk and underdressed soldier fell from the steep slope at night and froze in the snow. And here comes Saturday again, and soldiers are coming to the dancing party...