Zde jsou lvi  (Scars of the Past)
R: Václav Krška V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Feix - Daniel VV: Antonín Bedřich N: Oldřich Daněk S: Oldřich Daněk TS: Václav Krška PR: Jaroslav Beránek AR: Vladimíra Čečetková K: Jaroslav Tuzar AK: Josef PecharMiroslav SinkuleMiroslav Ondříček Hu: Jan F. Fischer; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Bohuslav Kulič Kost: Fernand Vácha Ma: Miloslav Jandera St: Jan Kohout Zv: Adolf Böhm Op: Šimůnek Miroslav inž. H: Karel Höger (důlní inženýr Alexandr Štěrba), Dana Medřická (písařka Vilma Hádlová), Jarmila Smejkalová (Jana, Štěrbova žena), Alena Kreuzmannová (důlní měřička Eliška), Bedřich Vrbský (ing.Hron), Svatopluk Matyáš (ing.Radim Vochoč), Jaromír Spal (předseda ZV KSČ Karel Habrna), František Kreuzmann (František Palivec), Oldřich Janovský (okresní tajemník KSČ Vratislav Bro), Felix le Breux (Antonín Kaláb, zástup.podnik.ředit), Václav Všelicha (účetní Houkal), Otakar Brousek (ing.Janda), Vydra Václav ml. (náměstek na HS), Eduard Dubský (elegantní kádrovák), Vladimír Leraus (starší inženýr), Oldřich Lukeš (dělnický kádrovák), Pavla Maršálková (Malíková), Jiřina Bohdalová (sekretářka Jiřina), Svatopluk Skládal (vychrtlý mladík), Jiří Mikota (přísedící ve výboru), Eva KožnarováJaroslav Heyduk (účetní), Jiří Papež (mladý lékař), Zdeněk Procházka (vedoucí záchranné čety), Zdeněk Jelínek (muž u psacího stolu), Jiří Pleskot (havíř s dynamitem), Jan Pohan (přítel Jany), Emil Bolek (vrátný), Luba Skořepová (Eliška), Bohuš Rendl (muž u psacího stolu), Vladimír Hrubý (inženýr Šoulek), Emilie Hráská (uklízečka), Vítězslav Boček Spol: Věra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.08.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Závodní inženýr Štěrba havaruje na motorce. Lékaři bojují na operačním sále o jeho život, spolupracovníci z Dolu Žofie očekávají s napětím zprávu. Děj se vrací zpět. Před třemi dny přišel za Štěrbou mladý inženýr Vochoč s návrhem na využití zdrojů ze stařin, ale Štěrba to odmítl jako nesmysl. Cítí se sám, žena ho podvádí, oddanou platonickou lásku písařky Vilmy nevidí a dává proto přednost alkoholu. Chová se arogantně a nedokáže své názory vhodně obhájit. Vochoč se přes zákaz rozhodne s několika horníky plán realizovat a fárá do dolu s nimi. Štěrbu navštíví jeho bývalý učitel Hron. Po dlouhé době může osamělý Štěrba s někým upřímně hovořit. Byl kdysi podobně nadšený jako Vochoč a i jeho plán byl podobný. Ve stařinách však došlo k neštěstí, při němž zahynul člověk. Štěrba byl podmíněně odsouzen, vyloučen ze strany a přeložen. Přesto podával nové návrhy. Nikdo mu už však nevěřil, začal pít a odcizil se manželce. Nechce proto, aby si Vochoč také zničil život. Na dole dojde k závalu. Štěrba neohrožené řídí záchranné práce. Chce zastavit horlivého havíře Palivce, aby neštěstí nehlásil, a s motorkou havaruje. Teď už není sám a všichni s ulehčením přijmou Vilminu zprávu, že jejich závodní inženýr bude žít.
   Engineer Štěrba has had a motorcycle crash. The surgeons in the hospital fight for his life. Štěrba's co-workers from the Žofie Mine are all agog for the news. The story flashes back. Three days ago Štěrba was visited by the young engineer Vochoč who proposed to him a plan of how to use the old galleries. Štěrba turns down the plan, considering it a pure nonsense. Feeling lonely, with a wife cheating on him, and blind to the devotion of the copyist Vilma, he prefers alcohol. He is arrogant and unable to defend his opinions appropriately. Despite the ban, Vochoč with several miners nevertheless decides to realize the plan and goes down into the pit. At the same time, Štěrba is visited by his former teacher Hron. After a long time, the lonely engineer can have a sincere conversation. He himself used to be as enthusiastic as Vochoč; he even attempted to realize a similar plan. But there was an accident in the old galleries in which a man died. Štěrba got a suspension of a sentence, was expelled from the Party and transferred to a subordinate position. Despite that he kept submitting new proposals. But nobody trusted in him anymore; he started to drink and became estranged from his wife. He does not want Vochoč to ruin his life in a similar way. There is a cave-in in the mine. Štěrba