Výstraha  (Warning,A)
R: Fedor Kaucký V: KF Brno/Ministerstvo vnitra ČSR, 1949 VV: Milan Hachla N: Fedor Kaucký S: Fedor Kaucký K: Jindřich Grepl Hu: Zdeněk Liška St: Vlasta Plotěná Op: Kroha Josef kpt. H: Otakar Dadák (velitel hasičů) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Malou vesničku vyruší z podvečerního klidu volání: "Hoří!" Přestože se nakonec ukáže, že byl zárodek ohně včas uhašen, nelze nebezpečí požáru podceňovat. Sousedé v hospodě hovoří o různých nepořádcích, které mohou způsobit oheň a následně velkou škodu. Například zemědělské stroje je nutno umístit odděleně od pohonných hmot. Nebezpečná je také neodborná instalace přívodu elektrického proudu do chlévů a stodol. Je třeba dohlížet na děti, které si rády hrají se sirkami. Ale také dospělí jsou někdy neopatrní, například ženy při práci s domácími elektrickými a plynovými spotřebiči, muži zase odhazují hořící nedopalky cigaret. Důležitá je proto účast mládeže v dobrovolných hasičských sborech a také všestranná osvěta, která zabrání zbytečným ztrátám na majetku a životech.
   A small village is disturbed in its early evening peace by a cry of "Fire!". Even though it eventually turns up that the fire was put out in time, one can't underestimate the danger of fire. The neighbours in the pub speak about all the great damage that fire can cause and the disorder that can cause it. Thus the fact that agricultural equipment must be placed away from the fuel. The unprofessional installation of electricity to the barns and cow-sheds is also dangerous. One should look after the children, who like to play with matches. But adults are also careless sometimes, like women when they work with domestic electric and gas appliances; men on the other hand throw away burning cigarette ends. It is important to enlist the young people in voluntary fire brigades and to develop education on all fronts, so as to prevent unnecessary loss of property and lives.