Vynález zkázy  (Invention for Destruction,An Deadly Invention,A - KO)
R: Karel Zeman V: KF Praha/Studio loutkových filmů Gottwaldov, 1958 VV: Zdeněk NovákJan Stráník N: román Tváří v tvář praporu vlasti S: Karel ZemanFrantišek HrubínVácha Milan /dialogy/Jiří Brdečka PR: Milan Vácha AR: Zdeněk Rozkopal K: Jiří Tarantík AK: Vlček František (kamera)Arne Parduba Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: František Mádl Výtv: Karel ZemanJosef ZemanZdeněk Ostrčil Kost: Karel Postřehovský Ma: Oldřich MachFrantišek Havlíček St: Zdeněk Stehlík Zv: František StrangmüllerHanuš Silvera Tr: Jiří TarantíkAntonín HorákBohuslav PikhartArnošt KupčíkJindřich LiškaFrantišek Krčmář Akom: Jiří Brdečka H: Arnošt Navrátil (profesor Thomas Roch), Lubor Tokoš (inženýr Simon Hart, Rochův asisten), František Šlégr (kapitán pirátů), Miloslav Holub (vůdce pirátů Artigas), Václav Kyzlink (inženýr Serke), Jana Zatloukalová (Jana), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Jany), le Breux Felix [dab] (hlas primáře), Otto Šimánek (muž ve vlaku), František Řehák (námořní důstojník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.08.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor Roch, objevitel neobyčejně silné a účinné výbušné látky, je unesen zločinným hrabětem Artigasem na zdánlivě opuštěný ostrov. Zde v podzemních laboratořích a továrnách dokončí Roch svůj vynález. Netuší, že jeho objev má být zneužit bandou zločinců k ovládnutí celého lidstva. Profesorův asistent inženýr Hart, který byl unesen zároveň se svým učitelem, prohlédne Artigasovy nebezpečné plány a rozhodne se je překazit. Pomocí malého balónu pošle lidem zprávu o hrozícím nebezpečí a lidstvo se sjednotí v obraně proti bezohlednému nepříteli. Hartovi se podaří uprchnout v pozorovacím balónu spolu s dívkou Janou, která byla rovněž Artigasovým vězněm. Artigasovi lidé dokončují instalaci obřího děla na pobřeží ostrova. Teprve tehdy si profesor Roch uvědomí, k čemu má sloužit jeho vynález v Artigasových rukou. Obětuje proto vlastní život a celý ostrov vyhodí do povětří.
   Professor Roch, the inventor of an exceptionally strong and effective explosive substance, is kidnapped by Count Artigas, a criminal, and taken to an apparently abandoned island. Here, in the underground laboratories and factories, Roch finishes his invention. He doesn't suspect that his discovery is to be used by a gang of criminals who are planning to gain control over all of humanity. The professor's assistant, engineer Hart, who was kidnapped with his teacher, sees through the dangerous Artigas's plans and decides to prevent him from succeeding. Using a small balloon, he sends a message to the people about the danger that threatens the humanity and the people unite in the fight against an unscrupulous enemy. Hart manages to escape in an observation balloon, together with the girl Jana, who also was Artigas's prisoner. Artigas's people are finishing the construction of the giant cannon at the island's coast. Only then does professor Roch understand what his invention will be used for if it remains in Artigas's hands. He sacrifices his own life and blows up the entire island.