Výlet pana Broučka do zlatých časů (ned)  (Mr Brouček's Trip to the Golden Age)
R: Jaromír Pleskot V: Československý státní film, 1949 N: román Nový epochální výlet pana Broučka tentokr.d.15.st. S: Vaněk Karel (2)Vítězslav Kocourek K: Josef Střecha Hu: archivní – píseň V té naší aleji, píseň Chaloupky pod horama, píseň Když jaro zaťuká Zp: Jaroslav MarvanJaroslav SeníkVítězslav BočekVladimír Řepa H: Jaroslav Marvan (bankovní úředník Matěj Brouček), Jaroslav Seník (poslanec Stanislav Hořešovský), Vítězslav Boček (stavitel Řehák), Vladimír Řepa (velkouzenář Jůra), Světla Amortová (Jůrova žena), Dagmar Zikánová (Dádinka, Jůrova dcera), Vladimír Hlavatý (referent osobního oddělení), Vlastimil Brodský (úředník ve stavební kanceláři), Lubomír Lipský (zápasník Tonda), Marie Nademlejnská (Tondova matka), Bohumil Bezouška (podomní obchodník Jindřich Kolofík), Bedřich Vrbský (policejní velitel), Josef Bělský (vrchní ve vinárně U Šmajchlířů), Jan W. Speerger (skladník), František Marek (tajný policista), Zdeněk Šavrda (tajný policista), Antonín Kandert (úředník), Václav Špidla (řečník na dělnické schůzi), Hynek Němec (dělník na schůzi), Radovan Lukavský (dělník na schůzi), Karel Pavlík (dělník na schůzi), Bohuš Hradil (dělník na schůzi), Otto Čermák (dělník na schůzi), Miroslav Horníček (nastydlý zaměstnanec pracovního úř), Miroslav Svoboda (žadatel na pracovním úřadě), Vojta Plachý-Tůma (zákazník v bance), Josef Vošalík (úředník), Libuše Havelková (Dádinka - ve zkušebním filmu), Emil Bolek (vrchní U Šmajchlířů - ve zkušebním) Spol: Radok Emil /scénář/Pleskot Jaromír /scénář/ Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Bankovní úředník Matěj Brouček povýšeně odmítne obsloužit zákazníka, který přišel těsně před zavírací dobou. V oblíbené vinárně se večer Brouček setká se svými přáteli: poslancem Hořešovským, stavitelem Řehákem a bývalým velkouzenářem Jůrou. Společně nadávají na současné poměry a režim, který se chlubí, že už není nezaměstnanost. Vzpomínají na zlaté časy první republiky a jsou přesvědčeni, že bez práce tehdy zůstali jen povaleči. Přemíra vypitého alkoholu způsobí, že Brouček při nočním návratu upadne na zem. Když se po nějaké chvíli zvedne, netuší, že se ocitl v roce 1935. Celý omámený vejde do budovy, kde se koná schůze. Líbí se mu, jak hlavní řečník kritizuje vládu a hospodářství, a vehementně se k němu připojí. Levicovou schůzi vzápětí rozežene policie. Brouček má být zatčen a popere se s policisty. Je při tom vyfotografován a jeho snímek se ocitne na titulních stranách novin. Z práce v bance je vyhozen, odvrátí se od něj jeho přátelé a Brouček má možnost si vychutnat "staré zlaté časy" z pozice nezaměstnaného, bez bytu a bez peněz.V zoufalé situaci ho probudí vrchní z vinárny, který ho našel spícího na ulici.Brouček je šťastný, když si uvědomí, že se vrátil do roku 1948.Znovu sedí u svého okénka v bance a velmi ochotně obslouží opozdilce, který přišel krátce po zavírací době.
   Matěj Brouček is a bank clerk. One day, he haughtily refuses to attend to a customer who comes to the bank just before closing time. In the evening, Brouček goes to his favourite wine cellar to meet his friends: the deputy Hořešovský, the builder Řehák and the former pork-butcher Jůra. Together they bitch about the contemporary conditions and about the regime which boasts about its non-existent unemployment. They keep recalling the golden age of the First Republic, convinced that the only unemployed then were the hang-abouts. Intoxicated, Brouček falls down onto the pavement. After a while, he stands up. He is, however, unaware that he has returned to 1935. Stupefied, he enters a building and witnesses a meeting. He likes the main speaker who criticizes the government and the economy, and joins him vehemently. Shortly afterwards, the leftist meeting is broken by the police. Brouček is to be arrested and fights with the policemen. During the fight, his photograph is taken and the picture appears on the front pages of all the newspapers. He is dismissed from the bank, his friends turn away from him, and Brouček has a perfect chance to enjoy the "good old golden age" from the position of the unemployed, homeless and moneyless. In the midst of the most desperate situation, the wine c