Vstanou noví bojovníci  (New Warriors Will Arise)
R: Jiří Weiss V: Československý státní film, 1950 Sk: Weiss Jiří VV: Ladislav TeršRudolf Svěcený N: román Vstanou noví bojovníci; Jiří FriedFrantišek A. Dvořák S: Jiří Fried TS: Jiří WeissZbyněk Brynych AR: Zbyněk Brynych K: Jaroslav Tuzar Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Ježíši, pastýři, píseň Vězeňská (Zapějme si píseň, bratři), lidová píseň: píseň Zahučaly hory, zahučaly lesy Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Norbert Zoulalidová píseň Zp: sbor dětskýsbor Arch: Bohuslav Kulič Kost: Růžena KrálováFrantišek Slabihoudek Ma: Otakar KošťálOldřich Mach St: Miroslav Hájek Zv: Černý František (zvuk)Blažej Bernard NT: Josef Liesler Op: J.M. Gottlieb H: Otomar Krejča (redaktor a krejčí Ladislav Budečsk), Antonie Hegerlíková (švadlena Betty, Budečského manželk), Oldřich Lukeš (socialista Václav Vosmík), Josef Kozák (dělník Efler), František Vnouček (správce velkostatku), František Šlégr (starosta a hostinský František Val), František Smolík (Kolmistr), Terezie Brzková (Pepina, Kolmistrova manželka), Otomar Korbelář (Josef Švandrlík), Jaromír Spal (kočí a mlékař Juránek), František Kovářík (farář), František Miška (kaplan Čapek), Zdeněk Kryzánek (vachmajstr Štefl), Josef Beyvl (Klomínek), Eva Jiroušková (Nanda, Klomínkova dcera, pozd.Jurá), Jiří Sovák (Honza Sláma), Jindřich Havel (Toník, syn Budečských), Světla Amortová (Heindlová), Hana Brehovská (Tylda, dcera správce), Vlastimil Brodský (úředník Reiter), Eman Fiala (řídící), Antonín Holzinger (účetní cukrovaru), Nelly Gaierová (manželka správce velkostatku), František Hanus (majitel cukrovaru), František Holar (statkář Tmel), Věra Kalendová (Švandrlíkova žena), Jarmila Kurandová (Slámova matka), Růžena Lysenková (Márinka, Valdekova žena), Bohumil Machník (sedlák Douša), Hynek Němec (muž z ratejny), Marie Nademlejnská (Klomínkova žena), Ludmila Píchová (bláznivá Pepina), Helena Tomanová (manželka cukrovarníka), Josef Chvalina (trhovec s okurkami), Ladislav Gzela Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 23.02.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Krejčí a redaktor Ladislav Budečský je po propuštění z vězení vykázán do domovské obce Zákolany. Zde Budečský nemůže sehnat práci a nedaří se mu ani navázat kontakt s místními lidmi. Teprve příjezd jeho ženy prolomí ledy a Budečský se záhy stane poradcem a důvěrníkem chudých a utiskovaných. Časem se mu podaří založit Vzdělávací a podpůrný spolek, který kromě solidarity má probudit u nejchudších i třídní uvědomění. Do spolku se přidají i domkáři a chudina z okolních vesnic. Neodradí je ani hrozba perzekuce. Jeden z nových členů, děda Kolmistr, chuďas, odkázaný na podporu obce, tak po létech ponížení získá lidskou důstojnost. Po čase zemře a jeho pohřbu se zúčastní nejen celý spolek, ale i další lidé ze Zákolan a okolí. Pohřeb se stane velkou manifestací a sehraje významnou roli v nadcházejících volbách, v nichž přesvědčivě zvítězí socialista Budečský.
   Tailor and editor Ladislav Budečský is deported to his native village of Zákolany after being released from prison. Budečský cannot find work there and fails to make any kind of contact with the local people. The arrival of his wife finally breaks the ice and soon Budečský becomes the adviser and confidential friend of the poor and oppressed. In time, he manages to create an Educational club and relief fund, which would show solidarity, but also awaken the class awareness of the poorest people. The cottagers and the poor from the surrounding villages also join the group. They are not discouraged, even by the threat of persecution. One of the new members, old Kolmistr, a pauper, forced to depend on the good will of the village, thus wins self-respect after years of humiliation. He dies after a while and not only the members of the group but other people from Zákolany and the neighbourhood come to his funeral. The funeral becomes a great manifestation and plays an important role in the forthcoming elections in which the socialist Budečský wins a large majority.