Vlčí jáma  (Wolf Trap - KA, KO)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Feix - Daniel VV: František Milič N: román Vlčí jáma; Jarmila GlazarováJiří Weiss S: Jiří WeissJiří Brdečka TS: Jiří Weiss PR: Věra Ženíšková AR: Milan Kadlec K: Václav Hanuš AK: Josef Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Úzká ulička Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Miroslav Doležal Arch: Karel Škvor Kost: Ota JanečekLadislav Tomek Ma: Otakar KošťálJiří ŠimonAnežka Kunová St: Miroslav Hájek Zv: Miloslav Hůrka H: Miroslav Doležal (starosta Robert Rýdl), Jiřina Šejbalová (Klára, Rýdlova manželka), Jana Brejchová (Jana, schovanka Rýdlových), Jaroslav Průcha (rodinný lékař), Libuše Freslová (Schillingerová), Lola Skrbková (služka Petronila), Anežka Soukupová (služka Martina), Alena Kreuzmannová (Gertruda, Robertova neteř), Josef Kozák (Frýdecký), František Holar (soused, majitel koloniálu), Felix le Breux (prezident Vačkář), Svatopluk Majer (poslanec), Jindřich Narenta (dr.Valenta), Stanislav Langer (poslanec v Opavě), Oldřich Hoblík (vedoucí obchodu v Opavě), Bohuš Hradil (muž podobný Robertovi), Ladislav Gzela (polír), Vladimír Navrátil (účastník pohřbu) Spol: Janeček Ota /umělecká spol./Oldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.05.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Do bezdětné rodiny zvěrolékaře a starosty malého městečka Roberta Rýdla a jeho mnohem starší ženy Kláry přichází osiřelá mladičká Jana. Dívka je za nový domov vděčná, ale postupně cítí podivnou atmosféru, která v domě panuje. Klára přinesla do manželství veškerý majetek a svého manžela miluje majetnickou a dusící láskou. Citově strádající Robert se do Jany zamiluje. Když pozná, že i dívka jeho lásku opětuje, využije nabídky na služební pobyt v Opavě a tak před neřešitelným problémem uprchne. Jana je nešťastná, bojí se dvou zatrpklých služek a poznává i špatné stránky Klářiny navenek laskavé povahy. Obě ženy Roberta navštíví v Opavě. Při procházce městem dojde k nepříjemnosti. Rýdlovi známí považují Janu za jeho manželku a Kláru za tchyni. Robert Rýdl opět prchá, tentokrát do Prahy. Nechává Janu samotnou s Klárou, která těžce onemocněla a nakonec umírá. Robert je volný, ale předchozí zbabělé chování zničilo veškerou Janinu lásku. Dívka ihned po Klářině pohřbu Roberta opustí.
   The childless family of the veterinarian and mayor of a small town, Robert Rýdl, and his much older wife, Klára, is joined by an orphaned girl, Jana. The girl is grateful for her new home but she slowly begins to feel a strange atmosphere that reigns in the house. Klára brought her property into the marriage and loves her husband with a possessive and stifling love. The emotionally suffering Robert falls in love with Jana. When he realizes that the girl returns his love, he uses the offer for a business trip to Opava to run away from the insoluble problem. Jana is unhappy, she is afraid of the two spiteful maids and discovers the bad side of Klára's outwardly kind nature. The two women pay a visit to Robert in Opava. They are walking in the town and something unpleasant happens. Rýdl's acquaintances think that Jana is his wife and Klára his mother-in-law. Robert Rýdl runs away again, this time to Prague. He leaves Jana alone with Klára who has fallen seriously ill and finally dies. Robert is free but his previous cowardly behaviour destroyed Jana's love. The girl leaves Robert right after the funeral.