Vítězná křídla  (Victorious Wings)
R: Čeněk Duba V: Československý státní film, 1950 Sk: Galuška Miroslav VV: Rudolf Fencl N: Čeněk DubaJiří MarekMiroslav Skala S: Čeněk DubaJiří MarekMiroslav Skala TS: Čeněk DubaMiroslav Skala PR: Milan Špaček AR: Vladimír Zelenka K: Václav HanušBohumil Kolátor DK: Felix Leibl AK: Bedřich Baťka Hu: Jiří Šust; archivní – Anatolij Novikov: píseň Pochod demokratické mládeže /Z národů ač jsme různých/ Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Marie Jindrová Ma: Gustav HrdličkaMiloslav Jandera St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk)Blažej Bernard H: Rudolf Křivánek (dělník a letec Franta Hronek), Jiří Adamíra (konstruktér a letec Rudolf Kolář), Eduard Dubský (letecký instruktor Paukner), Vlasta Fialová (brusička skla a pilotka Lída Šantr), Josef Benátský (brusič skla Bořivoj Šantroch, Lídi), Julie Charvátová (Hronková, Frantova matka), J.O. Martin (dílenský mistr), Karel Richter (plachtař Honza), Antonín Mikulič (plachtař Ferda), Josef Vinklář (plachtař Vláďa), Břetislav Roček (letec Vašek Vydra), Lubomír Lipský (plachtař Karel Vrba), Roman Besiada (polský plachtař Modleszewski), Július Bártfay (slovenský letec Jano Matucha), Miloš Bílek (Zdeněk), Jan Brandýs (Johny Zach), Jiří Černý (plachtař Pepík), Deyl Rudolf ml. (dělník), František Holar (dělník), Emil Kavan (funkcionář leteckého klubu), Svatopluk Majer (funkcionář modelářského klubu), Karol Machata (slovenský letec), Jiří Novotný (Jirka, Frantův bratr), Jan Prokeš (plachtař), Karel Vavřík (funkcionář leteckého klubu), Bedřich Prokoš (ing.Kouba), Jaroslav Orlický (člen komise v koženém kabátě), Ivan Jandl (letecký modelář), Josef Šupík (Ludva, Lídin bratr), Jarmil Škrdlant (člen závodní rady), Vl. LehkýOtakar Konětopský Spol: Ministerstvo národní obrany ČSRMinisterstvo dopravy ČSRAeroklub republiky československéTovární aeroklub "Alaz" Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 09.02.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Členy továrního aeroklubu jsou převážně mladí zaměstnanci továrny na výrobu letadel. Dělník Franta Hronek má zodpovědný přístup k práci i létání. Nadaný konstruktér Ruda Kolář je také výborný pilot, je však nedisciplinovaný a ke kolegům se chová povýšeně. Začne dokonce nadbíhat brusičce skla Lídě, i když ví, že je to Frantova dívka. Špatnou obsluhou navijáku zaviní Ruda havárii Frantova větroně. Lída, jediná svědkyně nehody, Rudovu vinu nepotvrdí. Přesto dostane Ruda na určité období distanc. Událost jím tak otřese, že si uvědomí své chyby a změní svůj přístup k lidem i práci. Je proto spolu s Frantou poslán na mezinárodní závody do Polska. Ruda zvládne první část závodů lépe, ale při přistání poškodí křídlo svého větroně. Franta, kterému se v závodě nedaří a ztratí tak šanci na vítězství, půjčí Rudovi nezištně svůj větroň. Po vyčerpávajícím souboji se švédským pilotem Ruda závody pro Československo vyhraje. Veškerá hořkost mezi oběma mladíky je pryč a oba jsou doma přijati s velkými ovacemi.
   The factory flying club's members are mostly young employees from the plane factory. The worker Franta Hronek is very dedicated to work and flying. The talented air-plane designer Ruda Kolář is also an excellent pilot, however he is not disciplined and is arrogant with his colleagues. He even starts flirting with the glass cutter Lída, even though he knows that she is Franta's girlfriend. By not servicing the windlass properly, Ruda causes an accident with Franta's glider. Lída, who is the only witness to the accident, doesn't reveal Ruda's guilt. Even so, Ruda is suspended for a while. The event shakes him so much that he becomes aware of his faults and changes his attitude toward people and work. This results in him being sent with Franta to the international competition in Poland. Ruda does better in the first part of the competition but harms the wing of his glider in landing. Franta, who is not doing so well in the competition, unselfishly loans his glider to Ruda. After an exhausting race with the Swedish pilot, Ruda wins the competition for Czechoslovakia. The bitterness between the two young men is gone and they are welcomed at home with huge ovations.