Vianočný dar  (Christmas Present)
R: Peter Solan V: Studio FAMU, 1953 VV: Miroslava Jasná N: Mária Solanová S: Peter Solan K: Jan Kališ AK: Jaroslav Utíkal Hu: Svatopluk Havelka kom: Ladislav Chudík H: Anna Kadeřábková (maminka), Jan Valášek (muž v rádiovce) Spol: Jan ValášekRudolf SokolTatiana GucalováMonika GajdošováMilan KunderaGajer Václav /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   V rodině Dobríkových se chystají na vánoční svátky. Mezitím co děti, Ivan a Věrka, nakupují dárky, rodiče zdobí stromek. Vyruší je soused, který si k nim dá do úschovy své dárky. Věrka s Ivanem okukují výlohu cukrárny a hračkářství. Nakonec se jim zdá, že nejlepším dárkem bude proutěný košík na prádlo. Věrka nemá dost peněz, ale Ivan obětuje své prasátko a v něm se najdou zbývající finanční prostředky. Nadchází večer, stromeček září svíčkami a prskavkami. Všichni mají radost z dárků, ale největším štěstím je láska a spokojenost, která vládne v jejich rodině.
   The Dobrík family is preparing for the Christmas holidays. While the children, Ivan and Věrka, are buying the presents, the parents are decorating the Christmas tree. They are interrupted by their neighbour who comes to hide his presents in their house. Věrka and Ivan are window shopping for sweets and toys. Finally they decide that a wicker basket for clothes will be the most beautiful gift. Věrka doesn't have enough money but Ivan breaks open his piggy bank and it provides them with the necessary funds. The evening approaches, the tree is glowing with candle-light and sparklers. They are all happy with their presents but the greatest joy is the love and peace within their family.