Ves v pohraničí  (Border Village)
R: Jiří Krejčík V: Československá filmová společnost, 1948 Sk: Weiss - Kabelík VV: Otakar SedláčekRudolf Stahl N: František A. DvořákZdenka Infeldová S: Vladimír TůmaFrantišek A. Dvořák K: Julius Vegricht AK: Jan NovákFrantišek Smutný Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Vlčák Pietro Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: Karel Effa Arch: Rudolf Lukeš Kost: Pavla Stahlová Ma: Karel Holek St: Josef Dobřichovský Zv: Jan Paleček H: J.O. Martin (Václav Pavlas), Jarmila Kurandová (Mařenka, Pavlasova žena), Bohuš Záhorský (dědeček), Rudolf Hrušínský (Josef, syn Pavlasových), Jan Pivec (správce pily Zeman), Andrej Bagar (Hrianka), Jaroslav Vojta (Konečný), Antonín Holzinger (hostinský Matějíček), Vítězslav Boček (Havel), Věra Kalendová (Havlova žena), Václav Kyzlink (Komínek), Světla Amortová (Komínkova žena), Emil Bolek (četník Gamza), Karel Effa (Jarda), Lubomír Lipský (Lojza), Dana Medřická (servírka), Rudolf Široký (skutečný Zeman), Vladimír Hlavatý (četník), Karel Žerovnický (četník), Jiří Vasmut (přednosta úřadu), Gustav Schönbach (úředník), Hrušínský Rudolf st. (průvodčí ve vlaku), Zdeněk Kryzánek (voják ve vlaku), Bedřich Bozděch (četník na úřadě), Vojta Ivan (2) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 20.02.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Prvního osídlence, přijíždějícího po druhé světové válce do jedné z vesnic českého pohraničí převzít opuštěnou pilu, zavraždí neznámý muž. Zmocní se pak dokladů mrtvého a pod jeho jménem se stane správcem pily. V té době se stěhuje do vesnice i rodina pražského zelináře Pavlase a za ní přicházejí další. Pavlas je zvolen předsedou místní samosprávy a snaží se řešit všechny problémy, které ve vesnici vznikají. Organizuje sklizeň na všech pozemcích náležejících k obci a vzbudí tím u některých sousedů nevoli. Zatímco vesničané těžce pracují, nepravý správce pily šmelí s německými pašeráky. Svým sebevědomým vystupováním oklame část usedlíků tak, že by ho rádi viděli v čele obce. Pavlas se však nedá odradit nedůvěrou spoluobčanů a pokračuje v práci. Svou ochotu vůči sousedům málem zaplatí životem. Dědeček Pavlas přivede četníky na stopu německých pašeráků. Při zátahu odhalí četníci ve správci pily bývalého esesáka a v přestřelce ho zabijí. Teprve tehdy občané prohlédnou a přicházejí za Pavlasem s omluvou.
   After the Second World War, the first settler coming to one of the villages at the Czech border region to take over a deserted sawmill is killed by an unknown man. The killer takes possession of the dead man's papers and becomes the head of the sawmill. The family of the Prague greengrocer Pavlas moves to the village at the same time, followed by other families. Pavlas is voted chairman of the local self-government and he tries to solve all the problems of the village. He organizes the harvest work on all the fields belonging to the village but some of the neighbours don't like this. While the village people work hard, the false sawmill manager trades on the black market with German smugglers. With his self-assured manner he deceives some of the settlers so well that they want to see him as the head of the village. Pavlas, however, is not disheartened by the distrust of his fellow-villagers and he continues with his work. He almost pays with his life for his good will toward the neighbours. Grandfather Pavlas puts the gendarmes on the trail of the German smugglers. In a raid, the gendarmes expose the sawmill manager as an ex-SS man and kill him in a gun-fight. Only then are the people's eyes opened and they come to Pavlas with their apologies.