Velký případ  (Big Case,A)
R: Václav KubásekJosef Mach V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Otakar Sedláček N: Václav KubásekJosef Mach S: Václav KubásekJosef Mach K: Julius Vegricht AK: Jiří SmutnýJan Novák Hu: Julius Kalaš; archivní – Norbert Schultze: píseň Lili Marleen Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Hans Leip Zp: Deyl Rudolf ml. Arch: Alois Mecera Kost: J. Herschmanová Ma: Václav Krolop St: Josef Dobřichovský Zv: František Šindelář H: Jaroslav Průcha (mlynář Karel Valnoha), Jaroslav Průcha (velitel SA Konrad Peitel von Iglau), Linkers Eduard [dab] (hlas Konrada Peitela), Vítězslav Boček (velitel SA Hermann Hähne), Bedřich Vrbský (nadlesní Václav Veselý), Helena Bušová (majitelka vinárny Filipka Holečkov), Dagmar Frýbortová (Alena, Valnohova dcera), Bolek Prchal (sedlák Filip Cmíral), František Filipovský (redaktor a fotograf Kalousek), Deyl Rudolf ml. (zvěrolékař Kubík), Vladimír Řepa (starosta Adolf Pernica), Bohuš Záhorský (přednosta stanice Bořivoj Kraus), Stanislav Neumann (hodinář Čeněk Horníček), Martin Raus (příslušník SA Wohryzka), Václav Švorc (četnický strážmistr Honza), Vladimír Hlavatý (Matonoha), Robert Morávek (Vrňátko), František Paul (velitel Volkssturmu), Alois Dvorský (pokladník záložny), Gabriel Hart (profesor Weissenberger), F.X. Mlejnek (gestapák Vaňura), Věra Kalendová (Cmíralova manželka), Anna Melíšková (služebná u nadlesního Amálka), Jan W. Speerger (německý voják), Rudolf Princ (německý voják), Václav Švec (Peitlův pobočník), Jan Fifka (Němec), Jindra Hermanová (drbna), Jarmila Navrátilová (drbna), K. Jeřábková (drbna), Zdeněk Tröster (německý policejní úředník), Jindřich Trousil (německý policista), Jaroslav Pazderka (dozorce ve vězení), Karel Rint (český policejní úředník), Antonín Jirsa (člen představenstva záložny), Ladislav Tomek (příslušník SS), Antonín Soukup (muž ve dveřích při hostině), Antonín VíchFrantišek ŠašekJaroslav SkálaZita Bergerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 20.12.1946 © Národní filmový archiv 
 
   V malém městečku Křemení na sklonku druhé světové války se německý velitel Hähne snaží udržet zdání neotřesitelné německé moci. Rozhodne se, že udělí mlynáři Valnohovi, poctivému českému vlastenci, vyznamenání za zásluhy o Velkoněmeckou říši - německý štít s orlicí. Valnoha je zděšen. Když se mu nepodaří odradit Hähna od jeho úmyslu, oholí si vousy, aby změnil svůj zevnějšek, a ukryje se u přítele v lesovně. Hähne proto rychle udělí štíty jiným občanům, které pokládá za přívržence Říše. Po udělení vyznamenání se všichni opijí. Probuzení je však kruté. Na první stránce místního plátku je fotografie štítu, přilepená na hlavě vola. Hähnova situace se komplikuje ohlášeným příjezdem velitele SA Peitela. Peitelovo auto má poruchu. Velitel SA se vydá během opravy na procházku. V okně lesovny spatří Valnohu a jeho přátele se zbraněmi. Chce zasáhnout, ale je zneškodněn a uvězněn. Valnoha zjistí, že je Peitelovi k nerozeznání podoben. Aby zabránil možnému nebezpečí, převlékne se do německé uniformy a v Křemení brilantně zahraje Peitela. Když se pravý Peitel objeví v městečku, strhne se rvačka, v níž zvítězí čeští odbojáři.
   In the small town of Křemení, near the end of the Second World War, the German commander Hähne is trying to maintain the appearance of unshakeable German power. He decides to award the miller Valnoha, a righteous Czech patriot, with the symbol of loyalty to the German Reich - a German shield with a spread-winged eagle. Valnoha is aghast. When he fails to dissuade Hähne from his idea, he shaves his moustache to change his looks and hides at a friend's place at the gamekeeper's lodge. Hähne then quickly awards other citizens whom he considers loyal to the Reich. After receiving the awards, everybody gets drunk. But the sobering truth is quite grim. The first page of the local tabloid shows a photo of the shield, glued to the head of an ox. Hähne's situation becomes more complicated by the announced arrival of the SA commander, Peitel. Peitel's car breaks down. Waiting for it to be fixed, the SA commander goes for a walk. In the window of the gamekeeper's house, he notices Valnoha and his friends with guns. He tries to take action but is captured and imprisoned. Valnoha realizes that he looks almost identical to Peitel. To avoid danger, he dresses in a German uniform and plays Peitel brilliantly in Křemení. When the real Peitel appears in the town, there is a fight which the Czech r