Veliká příležitost  (Great Opportunity,The)
R: K.M. Walló V: Československý státní film, 1949 Sk: Galuška Miroslav VV: Ladislav HanušRudolf Stahl N: Martin Gazda S: Martin GazdaK.M. Walló K: Julius Vegricht Hu: Miroslav Barvík; archivní – píseň Nad námi vlajka mládí, píseň Nebudem'dobří, nebudem', píseň Stavíme silnice, stavíme cesty, píseň Čerešničky, čerešničky, čerešně, píseň Dromedár, píseň Pojď s námi budovat Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor Arch: Karel Škvor Ma: Václav Krolop St: Jiřina Lukešová Zv: František Šindelář Op: V. KolárJ. Jech H: Josef Štefl (zámečník Tonda Buráň), Vlasta Chramostová (sekretářka a brigádnice Lída Kolář), Vladimír Šmeral (tiskař Zdeněk Kružný), Jiří Vršťala (vězeň a brigádník Vlastimil Zubatí), Zdeněk Dítě (velitel tábora Mirek Horák), Vítězslav Boček (bratr Bartoš, ředitel u Bati), Jaroslav Vojta (vězeň a rolník Ocílka), František Klika (vězeň Čestmír Macháň/vinárník,jeho), Josef Toman (otec Buráň), Otto Čermák (děda Buráň), Bolek Prchal (vrchní dozorce), Ladislav Boháč (prokurátor), Josef Chvalina (hospodář stavby Standa), Otakar Dadák (dělník František Mokroš), Miloš Preininger (dělník Jan Opavský), Hermína Vojtová (zákaznice v textilu), Zdeněk Hodr (právník), Zdeněk Šavrda (soudce), Lubor Tokoš (bagrista Votýpka), Josef Maršálek (dělník Milan Hoša), Štěpán Bulejko (vězeň a důstojník SS Walter Taler), Bohumil Machník (dozorce), Lubomír Černík (brigádník), Květa Fialová (kulturní referentka Blanka), Jaroslav Seník (obchodník s textilem Vincenc Macek), Václav Kyzlink (inženýr), Václav Švec (vězeň, bývalý gardista), Josef Langmiler (důstojník SS), František Šlégr (sedlák J.Opíchal), František Marek (komerční rada), Jan Fischer (sekretář u ředitele), Svoboda Karel (herec) (účetní), František Peterka (dělník na stavbě), Josef Hořánek (farář), Stanislav Remunda (Zdeněk), Pavel Šmok (tanečník), Milan Mach (dělník u Bati), Zora Rozsypalová (brigádnice Marta, lékařka), Hynek Němec (zedník), Veronika ButorováW. Kubinski (vedoucí polských brigádníků), Stanislava Seimlová (brigádnice), Jitka Frantová (brigádnice), Luděk AmbrožKarel HospodskýMilan MunclingerBohumír KoukalOldřich CelerýnKarel PavlíkNovotný František (herec)Soňa ZbyňkováF. RýdlG. Urban Chor: Zora Šemberová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 14.04.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Po návratu z vězení odejde Toník Buráň na stavbu mládežnické tratě. Velitel tábora Horák se podiví, že Toník nenastoupil do svého původního zaměstnání. A Toník začne vyprávět. Po vyučení nastoupil v Baťových závodech, kde nejdříve pracoval na stavbě dráhy do Vizovic. Po jednom neštěstí na trati vyzvali komunisté dělníky ke stávce. Na nátlak otce, který u Bati také pracoval, Toník prozradil místo stávky. Jeho selhání se neutajilo a proto se mu spoluzaměstnanci začali vyhýbat. Také partyzáni mu za války nedůvěřovali. Do vězení se dostal za rvačku s bývalým kamarádem z trati, kterého těžce zranil. Aby odčinil své prohřešky, chce pracovat na stavbě. Po tomto vysvětlení ho Horák přijme, Toník se brzy stane úderníkem a osvědčí se i jako bagrista. Toník začne podezírat z nekalých úmyslů svého bývalého spoluvězně, kterého skutečně jednoho dne dopadne při pokusu otrávit pitnou vodu. Zabrání tím velké katastrofě a všichni si ho začnou vážit.
   After his return from prison, Toník Buráň joins the youth-movement railways-building. The camp's commander Horák is surprised that Toník didn't go back to his previous job. Toník starts telling him his story: After finishing school, he joined the Baťa plant where he first worked on building the railway to Vizovice. After an accident on the railway tracks, the communists invited the workers to call a strike. Pressured by his father, who also worked in Baťa, Toník gave away the place of the strike. His betrayal was revealed and his colleagues began to avoid him. The partisans also didn't trust him during the war. He went to prison after having a fight and badly injuring a friend from the railwayline. He wants to work on the railway to make up for his mistakes. After this explanation, Horák hires him. Toník soon becomes a shock-worker and proves himself also as a excavator operator. Toník begins suspecting his ex-fellow prisoner of evil intentions and then catches him trying to poison the drinking water. He prevents a great catastrophe and wins everybody's respect.