V trestném území  (In the Penalty Area)
R: Miroslav Hubáček V: Československý státní film, 1950 Sk: Weiss Jiří VV: Ladislav TeršVěra Pečenková N: Jiří BenešMiloslav Koenigsmark S: Miloslav KoenigsmarkJiří Beneš AR: Milan Tichý K: Rudolf Milič Hu: Jan Rychlík; archivní – píseň Hejno vran, píseň Modré blues Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Vlasta Průchová Arch: Karel Lier Ma: Karel Suchánek St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník H: Deyl Rudolf ml. (nadporučík SNB Kalousek), Zdeněk Dítě (příslušník SNB Zdeněk Benda), František Holar (příslušník SNB Jandera), Jiří Roll (tajemník A.C.Olympie Jan Cimr), Dana Medřická (snoubenka J.Cimra Vlasta Havlová), Antonín Holzinger (místopředseda FAK prokurista Jan K), Josef Chvalina (jednatel A.C.Olympie Čestmír Melic), Karel Peyr (předseda A.C.Olympie Froněk), Josef Bek (místopředseda A.C.Olympie Oldřich), Jaroslav Zrotal (vrátný v kavárně Stadion Vošahlík), František Kovářík (správce hřiště), Meda Valentová (Marešová), Alena Vránová (úřednice Věra, dcera Marešové), Josef Kemr (mechanik Jaroslav Horák, Věřin pří), Vlasta Průchová (zpěvačka), Světla Amortová (šatnářka v kavárně Stadion), Bohuš Hradil (policejní lékař), Ladislav Navrátil (úředník sázkové kanceláře), Soběslav Sejk (Hrubý, soused Marešových), Ladislav Sedláček (funkcionář A.C.Olympie Homolka), Antonín Stránský (policejní fotograf), Josef Steigl (host v kavárně Stadion), Karel Vavřík (úředník fy Froněk), Lída Vostrčilová (Kalousková), Emil Kavan (číšník v kavárně Stadion), R.A. Strejka (hostinský), Josef Příhoda (fotbalový fanoušek před sázkovou k), Karel Vlach (dirigent orchestru v kavárně), Antonín Lanhans (fotbalista), Ladislav Miller (fotbalista), Jiří Rubáš (fotbalista), Jiří Němeček (fotbalista Olympie), Josef Skrčený (domovník), Orchestr Karla Vlacha (orchestr v kavárně), Karel Krautgartner (saxofonista), Jan S. Kolár (Homolka z F.A.K.), Karla Göttlicherová (Růženka, Vošahlíkova přítelkyně), Zdeněk Holec (mladík v kavárně), Antonín Hübner Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 12.01.1951 © Národní filmový archiv 
 
   V Sadové ulici byl zavražděn tajemník fotbalového klubu A. C. Olympie Cimr. Nadporučík SNB Kalousek se ujme pátrání a po čase odhalí se svými spolupracovníky všechny okolnosti případu. Cimr slíbil místopředsedovi klubu F. A. K. Kroupovi, že jeho mužstvo nechá F. A. K. vyhrát 5:1. Kroupa za výhru nabídl 105 000 korun pro Cimra, jednatele Melichara a hráče. Předem zaplatil 100 000 korun, zbytek později vložil do obálky spolu se štvavým článkem proti sjednocené tělovýchově. V kavárně Stadion pak předal obálku Cimrovi. Rozhovor obou funkcionářů vyslechl vrátný v kavárně Vošahlík. Domníval se, že v obálce je sto tisíc a proto vylákal Cimra do Sadové ulice, kde ho zabil. Když zjistil, že v obálce předpokládaná vysoká částka peněz není, rozhodl se obohatit jinak. Navrhovaný výsledek zápasu v obálce přepsal na 6:1, aby získal na sázkách první cenu - sto tisíc korun. Dopis pak hodil do schránky Melicharovi. Po skončeném zápase 6:1 poslal Vošahlík pro výhru svou známou a ta dovedla příslušníky SNB k vrahovi.
   The secretary of the A. C. Olympia football club, Cimr, is murdered on Sadová Street. Police Lieutenant Kalousek takes up the investigation and after a while he and his colleagues discover what's happened: Cimr promises the F. A. K. club's vice-chairman, Kroupa, that his team will let the F. A. K. win 5:1. For this, Kroupa offers 105.000 crowns to Cimr, secretary Melichar and the players. He pays 100.000 in advance and leaves the rest in an envelope together with an smear article on the integrated sports and physical education. He then gives the envelope to Cimr at the Stadion coffee-house. The coffee-house doorman Vošahlík overhears the two officials' conversation. He thinks there is a 100.000 crowns in the envelope so he gets Cimr to come to the Sadová Street and kills him. When he discovers that there isn't that much money in the envelope he decides to get rich in a different way. He changes the expected result of the game to 6:1 to win the first prize in the lottery - a hundred thousand crowns. He then puts the letter into Melichar's mailbox. After the game ends at 6:1, Vošahlík sends his acquaintance to pick up the winnings and she leads the police to the real killer.