V horách duní  (Mountains Are Rumbling,The)
R: Václav Kubásek V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Reimann Zdeněk M. Dr: Dalibor C. Faltis VV: Otakar Sedláček N: František Götz S: Josef Mach AR: Ladislav TeršIvo Novák K: Josef Střecha DK: Jaromír Holpuch AK: František Smutný Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Štěpán KopeckýAlois Mecera Kost: J. Herschmanová Ma: Václav Krolop St: Josef Dobřichovský Zv: František Šindelář Op: Kiš Vasil kpt. /vojenský/ H: Jaroslav Průcha (chalupník a krejčí Jakub Skýva), Marie Vášová (Tereza Crhová, Skývova neteř), Miroslav Homola (nadporučík SS Kurt Sowack), Bohuš Záhorský (švec Jindřich Brácha), Gustav Hilmar (starosta Josef Suchdolák), Oldřich Lipský (starostův syn Karel), Lubomír Lipský (starostův syn Josef), Libuše Bokrová (starostova žena), Vladimír Řepa (hostinský Vrňata), Eva Klenová (Jelena, Skývova mladší neteř), Jiří Kačer (letec Karel Kořán), Theodor Pištěk (chalupník Výmola), Vilém Pfeiffer (mladý sedlák František Javor), Marie Nademlejnská (Javorova matka), Karel Jelínek (poručík SS Glogar), Gabriel Hart (pan řídící), Václav Švec (obecní posluha s bubnem), Jan W. Speerger (vesničan Karel Loukota), Zdeněk Hora (vesničan jdoucí z úřadu), Ota Motyčka (listonoš) Spol: Mach Josef /režijní spolupráce/Rudolf Lukeš Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 16.08.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Předjaří roku 1945, blíží se konec války. Partyzáni na Českomoravské vysočině vyhodí do povětří most. V blízké vesnici se usadí jednotka SS a přinutí vesničany k jeho opravě. Práce překazí útok britského letadla, které němečtí vojáci vzápětí sestřelí. Pilot Karel Kořán, který je českého původu, se zachrání a najde úkryt u krejčího Skývy, jehož neteř Jelena se letce pokusí v noci dovést k partyzánům. Velitel SS, rozzuřený neúspěchem při pátrání po pilotovi, dá shromáždit obyvatele vesnice. Chce se dozvědět, kdo podporuje partyzány, kde je tajné skladiště zbraní, kde se skrývá letec a vyhrožuje popravami. Skýva chce zachránit své spoluobčany a pošle vojáky opačným směrem, než se vydala Jelena s Karlem. Netuší, že dvojice musela změnit cestu. Oba dva málem padli do rukou nepřátel a museli se vrátit do vesnice. Skýva je od té doby považován ve vsi za zrádce. Jediný skutečný udavač, hostinský Vrňata, odhalí Skývovo tajemství a na jeho udání je krejčí zatčen. Vesničané, kteří již poznali svou chybu, vezmou ukryté zbraně a s pomocí partyzánů německou posádku zlikvidují. Skýva, kterého se esesáci pokusili zastřelit, je těžce raněný. Po porážce Němců umírá v kruhu svých přátel.
   It's early spring in 1945 and the end of the war is approaching. The partisans blow up a bridge in the Bohemian-Moravian Uplands. An SS troop settles down in a village near by and forces the village people to fix the bridge. An attack by a British plane interferes with the work and the German soldiers shoot the plane down. The pilot Karel Kořán, who is of Czech origin, survives and hides in the tailor Skýva's house. Skýva's niece Jelena tries to take the pilot to the partisans that night. Enraged by the failure of the search for the pilot, the SS commander summons all the people from the village. He wants to know who supports the partisans, where the secret arms magazine is, where the pilot is hiding, and he threatens them with executions. Skýva wants to protect his fellow-villagers so he sends the soldiers in the opposite direction from where Jelena and Karel went. He has no idea that the two had to change their route. They are almost caught by the enemy soldiers and have to come back to the village. From that time on, the villagers start to view Skýva as a traitor. The real informer, pub owner Vrňata, reveals Skýva's secret and on his denouncement the tailor is arrested. The village people realize their mistake. They take their hidden weapons and with the partisans' help liquid