Únos  (Kidnapped - KA)
R: Ján KadárElmar Klos V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: Gustav RohanRudolf Wolf N: František Břetislav KuncJán KadárElmar Klos S: Ján KadárElmar KlosFrantišek Břetislav Kunc AR: Jindřich Polák K: Rudolf Milič AK: Eduard KadeřábekMiroslav Sinkule Hu: Jiří Šust; archivní – píseň In der Heimat, Pierre Degeyter: píseň Internacionála, píseň Tri dni ma naháňali Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Antonín MacekJosef Skalák Zp: sbor mužskýsbor Arch: Karel Lier Kost: Bohumil Sochor Ma: Vladimír Černý St: Josef Dobřichovský Zv: Milan R. Novotný Tr: Stanislav ŠulcFrantišek JakubecJosef BůžekKarel Císařovský Op: Hanuš Burger H: Jiří Dohnal (cestující Horvát, poslanec), Ladislav Pešek (cestující ing.Prokop, vývojový pra), Antonín Klimša (cestující Gerbec, havíř), Jaroslav Mareš (cestující Toník, montér), Božena Obrová (cestující Liduška, Toníkova žena), Bohuš Záhorský (cestující Ryšánek, docent), Miloš Kopecký (cestující Rychman, hudebník), František Hanus (cestující v letadle, lesník), Deyl Rudolf ml. (cestující ing.Karfík), Lída Vostrčilová (cestující Gavendová, herečka), František Klika (cestující Řezníček, bývalý kavární), Josef Steigl (cestující Komenda, inspektor pojiš), Jozef Sodoma (cestující Hajdaš, havíř), František Peterka (cestující v letadle, boxer), Ladislav Mandík (cestující František), Alena Kautská (cestující, matka dítěte), Jan Maška (cestující Šedivý), Soňa Červená (cestující Grábnerová, manželka pil), Inocenc Březina (cestující děda Bajgar), Oldřich Vykypěl (kapitán letadla Brázda), Eduard Dubský (pilot Josef Grábner, záškodník), Rudolf Hrušínský (mechanik Král, záškodník), Jaroslav Nedvěd (pilot Vodička), Ladislav Boháč (československý konzul), Karel Peyr (předseda valného shromáždění OSN), Mikuláš Huba (československý delegát v OSN), Jaroslav Průcha (sovětský delegát v OSN), Jiří Myron (americký delegát v OSN Harris), Eduard Kohout (americký generál Carrigan), Bedřich Karen (americký plukovník Jacobs), Miloš Nedbal (americký major Morris, člen rozvěd), Václav Irmanov (americký seržant Joe Havelka), Otto Tutter (americký fotolaborant Denis), Josef Hlinomaz (americký kuchař King), Felix le Breux (americký agent Douglas), František Miška (americký poručík Lomax), Ervín Zolar (americký kapitán Watts), Josef Elsner (Němec Wanke, bývalý příslušník ges), František Šec (německý tlumočník), Zdeněk Kryzánek (německý řidič náklaďáku), Jan Skopeček (Němec Wünsch, redaktor Rote Fahne), Oldřich Hoblík (německý výzkumník Pracht), Štěpán Bulejko (německý výzkumník von Glesgen), Luděk Pilc (německý redaktor Erik), Jaroslav Zrotal (ředitel Bernát), Miloslav Holub (agent Ervín Šimáček, Prokopův asis), Adolf Král (člen vedení závodu Otisk), Soběslav Sejk (inspektor), Karel Fořt (muž z Chronoru), Svatopluk Studený (kaplan), Svoboda Karel (herec) (úředník OSN), Taťána Vavřincová (německá ošetřovatelka), Světla Amortová (Liduščina matka), Jiří Bruder (dispečer na letišti), Miloš Vavruška (dispečer na letišti), František Holar (příslušník vojenské policie), Karel Effa (americký novinář), Věra Váchová (sekretářka u Harrise), Karel Vrtiška (artista), Vladimír Šourek (artista), Luboš Ogoun (artista), Anna Pitašová (Carriganova sekretářka), Emil Bolek (redaktor Heinrich), Stanislav Fišer (kamelot), Gustav Heverle (německý agitátor), Čeněk Rábl (Strakoš), Rudolf Myzet (novinář), Jiřina Bohdalová (tanečnice), Antonín Brož (děkan), Jana Werichová (letuška), Oldřich Musil (americký agent), Jaroslav Jílovec (člen sovětské delegace u OSN), Jaroslav Orlický (venezuelský delegát v OSN), Jarmila Turnovská (servírka v klubu), Bedřich Prokoš (muž na ostravském letišti), Jan Pilař Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 30.01.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Odborník ing. Prokop a poslanec Horvát se nemohou shodnout na plánech další výstavby ve velkém průmyslovém závodu v Ostravě. Spor se má vyřešit na ministerstvu. Oba se proto vypraví letecky do Prahy. V tu dobu je zatčen Prokopův asistent Šimáček. Nikdo netušil, že je americkým agentem. Malé letadlo se zaplní pasažéry. Pouze dva členové posádky Grábner a Král a tři cestující - Grábnerova manželka, Řezníček a Rychman však vědí, že letadlo neskončí svůj let v Praze. Záškodníci se letadla zmocní a přistanou na americkém vojenském letišti u Mnichova. Američané jsou nespokojeni, když zjistí, že většina cestujících nežádá azyl, ale chce se vrátit domů. Podle původního plánu měli být v letadle jiní cestující, ale zatčený Šimáček nevyzvedl letenky, a ty byly dány do běžného prodeje. Ing. Prokop odmítne spolupráci s americkou špionáží. Cenné průmyslové plány zničí tajně jeho spolucestující. Také poslanec Horvát odmítne zradu. Po jednom výslechu se mu podaří uprchnout a s pomocí německých antifašistů a československého konzula dosáhne toho, že se zavlečení českoslovenští občané vrátí do vlasti.
   Expert engineer Prokop and deputy Horvát can't reach an agreement over the plans for the forthcoming construction works in the big industrial plant in Ostrava. Their disagreement should be solved at the Ministry and they both fly to Prague for this reason. At this time, Prokop's assistant Šimáček gets arrested. Nobody suspected that he was an American spy. The plane is filled with people. Only two crew members, Grábner and Král, and three passengers - Grábner's wife, Řezníček and Rychman, know that the plane won't land in Prague. Hijackers are taking over the plane and landing it at the American army airport near Munich. The American officials soon realize that most of the passengers won't ask for asylum but want to go back to their country. The original plan was to seize the plane with different passengers, but the arrested Šimáček didn't pick up the tickets and they were finally put back on sale. Engineer Prokop refuses to collaborate with the American spies. The valuable industrial plans are destroyed in secret by his fellow-travellers. Deputy Horvat also refuses to betray his country. He manages to escape after an interrogation and, with the help of German anti-fascists and the Czechoslovak consul, manages to get the kidnapped Czechoslovak citizens back to their country.