Uloupená hranice  (Stolen Frontier,The - KA)
R: Jiří Weiss V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Feix Karel VV: Jaroslav Niklas N: Miloslav Fábera S: Miloslav FáberaBohumil ŠtěpánekJiří Weiss K: Jan Roth Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Ferdinand Fiala Ma: Václav Kamarád St: Antonín Zelenka Zv: Jan Paleček Op: Bořík Boris plk.Pryl A.M. pplk. H: L.H. Struna (dřevorubec Srbek), Deyl Rudolf ml. (četař Vrba), Rudolf Široký (vrchní strážmistr Josef Prýmek), J.O. Martin (dřevorubec Mathias Langer), Marie Nademlejnská (Langerova žena), Milica Kolofíková (Anna Marie, dcera Langerových), Josef Maršálek (Hans, syn Langerových), Eduard Linkers (nadlesní Otto Czapan), Saša Rašilov (vrchní respicient Antonín Brož), Karel Effa (závodčí Jarda), Miloslav Holub (poštmistr Johann Zeisler), Elvíra Lammerová (Greta, Zeislerova žena), Robert Vrchota (Kurt Reichmann), Terezie Brzková (babička Srbková), Jana Koulová (Jana, Srbkova dcera), Vilém Pfeiffer (strážmistr Václav Sychra), Hynek Němec (dřevorubec Erlbach), Bohumil Slabihoudek (rytmistr Rylek), Jaroslav Orlický (dřevorubec Jung), Karel Peyr (sturmführer Tidden), Vlastimil Brodský (adjunkt Mahler), Josef Bulík (Fabián Srbek), Stanislav Valenta (financ Sezima) Spol: Vladimír Valenta Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 14.03.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Na podzim roku 1938 museli čeští obyvatelé pohraničí opustit své domovy. V krušnohorské obci Kalich zůstane jen dřevorubec Srbek, financové a četníci. Ve smíšené česko-německé rodině starého Langera dochází stále více ke konfliktům. Dcera Anna Marie cítí česky jako její matka Češka, syn Hans je fanaticky oddán velkoněmecké myšlence a společně s dalšími Němci připravuje ozbrojený útok proti Čechům. Po vyhlášení mobilizace se situace vyhrotí až k otevřenému boji. Hans ve své zaslepenosti neváhá střílet po vlastní sestře, která se postavila na stranu Čechů. Vyrazí do boje po boku henleinovců, přestože jeden z nich mu zastřelil matku a otec se ze žalu oběsil. V přestřelce u četnické stanice je Hans zabit. Četníci se spolu s armádou, která jim přišla na pomoc, útočníkům ubrání. Ráno však dostanou rozkaz vyklidit pohraniční sektor. Do vnitrozemí všichni odcházejí s trpkostí, ale s vírou, že se jednoho dne vrátí.
   In autumn 1938, Czech inhabitants of the border regions are forced to leave their homes. In the Kalich village in the Ore Mountains region only the wood-cutter Srbek, tax officers and gendarmes stay. There are more and more conflicts in the old Langer's mixed Czech-German family. Daughter Anna Marie feels Czech after her mother while her brother Hans is fanatically loyal to the idea of Greater Germany and, together with other Germans, is preparing an armed attack against the Czechs. The situation culminates in a real battle after mobilisation is proclaimed. In his heedlessness, Hans doesn't even hesitate to shoot at his own sister, who prefers the Czech side. He marches into battle alongside the Sudeten Nazis, one of which shot his mother while his father hung himself of grief. Hans is killed in a shooting next to the gendarmes' station. Gendarmes are fighting the attackers together with the army which came to help. In the morning, however, they are given an order to vacate the border region. They all comply bitterly and move inland but with a hope that they will return one day.